ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Klasy 8 odwiedziły muzeum Auschwitz-Birkenau

Dnia 11 października 2018 r. klasy 8 wraz z opiekunami odwiedziły MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY.

Na terenie obozu Auschwitz I naziści utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet, tu miały miejsce pierwsze eksperymenty uśmiercania przy użyciu Cyklonu B, tu mordowali pierwsze masowe transporty Żydów, tu prowadzili pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach, tu wykonywali większość egzekucji przez rozstrzelanie, tutaj też mieścił się centralny areszt obozowy w bloku nr 11 dla więźniów z wszystkich części obozowego kompleksu, a także główna komendantura obozu i większość biur SS. Stąd władze obozowe kierowały dalszą rozbudową kompleksu obozowego.

W obozie Birkenau naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady, w których zamordowano około miliona Żydów. Birkenau był jednocześnie największym obozem koncentracyjnym (blisko 300 prymitywnych, w większości drewnianych baraków), w którym w 1944 r. przebywało ponad 100 tys. więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych. Na blisko 200 ha zachowały się ruiny komór gazowych i miejsca wypełnione ludzkimi prochami, prymitywne baraki więźniarskie oraz kilometry obozowego ogrodzenia i dróg. 

Zwiedzaliśmy wystawę stałą na terenie obozu macierzystego Auschwitz I, gdzie oprócz fotografii dokumentalnych, fotokopii dokumentów, modeli, rzeźb, wykorzystane są eksponaty historyczne między innymi: ubrania więźniarskie, prycze i inne sprzęty w jakie były wyposażone pomieszczenia więźniarskie, rzeczy odebrane deportowanym Żydom.

Byliśmy także w obozie Auschwitz II-Birkenau gdzie widzieliśmy najważniejsze obiekty poobozowe: baraki więźniarskie, rampę wyładowczą, ruiny komór gazowych i krematoriów II i III.

Miejsce to stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Żydach, Romach i innych narodach.

Młodzież z powagą i w skupieniu słuchała relacji pani przewodnik. Ten trudny ale jakże ważny w historii naszego kraju temat będzie również poruszany na lekcji historii.

p. Anna Janaszek