ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Mistrzowie Kodowania


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła wzięła udział IV edycji programu Mistrzowie Kodowania.

Otrzymaliśmy certyfikat i podziękowanie

Program ten organizowany jest przy udziale Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Samsung Electronics Polska. Patronat nad projektem objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji.

Program Mistrzowie Kodowania uczy programowania, które ma na celu rozwijanie w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia. W dzisiejszych czasach są one niezbędne nie tylko specjalistom, ale wszystkim młodym ludziom-przyszłym pracownikom.

Mistrzowie Kodowania to nowa inicjatywa w polskich szkołach. Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne, sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej mistrzów kodowania


Na stronie internetowej szkoły oraz na gazetkach szkolnych będziemy informowali o podejmowanych w ramach programu działaniach


p. Ewa Węgrzyńska