ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie !

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie terminów rekrutacji wraz z załącznikami

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych w naszym mieście

Adres/link dla rodziców do sytemu rekrutacyjnego:https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

Nabór na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych ogólnodostępnych będących szkołami obwodowymi - link powyżej

W pierwszym etapie rekrutacji należy składać wnioski tylko w przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły obwodowej. 

Na etapie wypełniania zgłoszenia, po podaniu adresu zamieszkania system automatycznie wskaże szkołę obwodową. W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można także użyć wyszukiwarki obwodów dostępnej w zakładce "Sprawdź obwód placówki"

Po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2024 do godz.15.00. Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I.

Możliwość złożenia wniosku do szkoły nie będącej szkołą obwodową zostanie udostępniona w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 08.04.2024 r od godz.12.00 do 19.04.2024 do godz. 15.00. 

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym będzie możliwa wyłącznie do szkół dysponujących wolnymi miejscami po pierwszym etapie rekrutacji.

W przypadku nie zakwalifikowania dziecka w postępowaniu uzupełniającym do szkoły nie będącej szkołą obwodową, dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

Oferty szkół podstawowych dostępne są w systemie rekrutacyjny w zakładce "Oferty placówek"

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32 2992163) lub mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). 

Służymy również pomocą na miejscu w szkole w złożeniu formularza, w wygenerowaniu zgłoszenia dziecka do klasy 1 oraz w jego wydrukowaniu. 

Serdecznie zapraszamy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2024/2025 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których miasto jest organem prowadzącym

Lp Czynności rekrutacyjne  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym   Termin w postępowaniu dodatkowym
1 Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2024 r. - 

(od godz. 12.00) 

- 19.03.2024 r.

(do godz. 15.00)

08.04.2024 r. - 

(od godz. 12.00) 

- 19.04.2024 r.

(do godz. 15.00)

 
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniajacym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

-

 

08.04.2024 r. - 

(od godz. 12.00) 

- 19.04.2024 r.

(do godz. 15.00)

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodncizącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 - Prawo oświatowe  

01.03.2024 r. - 

(od godz. 12.00) 

- 20.03.2024 r.

(do godz. 15.00)

-
4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodncizącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 - Prawo oświatowe

 -  

08.04.2024 r. - 

(od godz. 12.00) 

- 22.04.2024 r.

(do godz. 15.00)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

-

23.04.2024 r.

(do godz. 15.00)

6

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

-

do 26.04.2024 r.

(do godz. 13.00)

7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  (nie dotyczy kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

27.03.2024 r.

(do godz. 15.00)

-
8

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  (nie dotyczy kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

-

29.04.2024 r.

(do godz. 15.00)