ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Jak zamieszczamy materiały na stronie szkoły

 

Kiedy pojawi się przesłany materiał na stronie?

Jeśli będą spełnione poniższe warunki.

W pierwszej kolejności opublikowane zostaną informacje bieżące. Jeśli osoba wysyła informacje np. po tygodniu od wydarzenia, tzn, że nie jest to, aż takie pilne i może być zamieszczone w późniejszym terminie.

 

Informacje ogólne dotyczące redagowania artykułu

Informacje na stronę proszę przesyłać na bieżąco, w całości, po sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym.
Artykuł powinien składać się ze wstępu, treści "właściwej" i ewentualnie zdjęć i załączników.
Tekst należy sformatować zwracając uwagę na gramatykę, styl pisania i przejrzystość.

Odpowiedzialność za przesłane materiały ponosi jej redaktor. Dotyczy to również sprawdzenia, czy materiał jest zgodny z przepisami RODO. 

 

Jak przygotować zdjęcia do zamieszczenia na stronie:

Zdjęcia proszę przesyłać w formacie graficznym *jpg, *gif lub *png, wykonywane w poziomie.

Nazwę zdjęcia proszę zmienić na: nazwa_wydarzenia_numer zdjęcia, np. dni_otwarte_1 (pisane małymi literami, bez polskich znaków i spacji). Nazwa powinna być taka sama jak tytuł artykułu.

Zdjęcia proszę ponumerować w kolejności występowania na stronie, np. dni_otwarte_1, dni_otwarte_2, dni_otwarte_3 ... Nazwy zdjęć w jednym artykule muszą być takie same i różnić się tylko numerem kolejnym zdjęcia.

Jeżeli zdjęcia maja być umieszczone wewnątrz artykułu proszę zaznaczyć poprzez wpisanie w nawiasie kwadratowym numeru zdjęcia np. [dni_otwarte_3]

Zdjęcia proszę przesyłać w rozdzielczości 640px w poziomie do artykułu i 150px dla wstępu. W systemie Windows 10 zmniejsza się bezpośrednio w przeglądarce fotografii, można tez zainstalować jeden z programów np. Image Resizer for Windows.

 

Jak przygotować artykuł do zamieszczenia na stronie:

Proszę przygotować plik w notatniku zawierający następujące informacje:

  1. Gdzie ma być zamieszczony artykuł?: Szkoła - Projekty -2019-20 itp.
  2. Tytuł artykułu: Proszę wpisać tytuł artykułu "Jak w zdaniu" lub "Jak w Nazwie Własnej"  (nie WIELKIMI LITERAMI). Długość do70 znaków.
  3. Wstęp: Długość do 160 znaków.
  4. Treść artykułu: Treść właściwa, widoczna po kliknięciu w "czytaj więcej"

 

Jak wysłać materiały na stronę do administratora:

Materiały proszę zamieszczać poprzez formularz dostępny pod linkiem