ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Rok szkolny 2017/2018 jest drugim rokiem realizacji w naszej szkole innowacji pedagogicznych z programowania.