ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.30

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły.

Nie jest szkolną „przechowalnią”, to miejsce, w którym dzieci mają atmosferę zbliżoną do atmosfery domu rodzinnego, gdzie czują się bezpiecznie i znajdują wypoczynek.

My wychowawcy, codziennie pomagamy im w odrabianiu zadań domowych, wyjaśniamy niezrozumiałe problemy i przekazujemy wiedzę o otaczającej rzeczywistości.

Systematycznie prowadzimy rozmowy z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem, co pozwala nam na głębsze poznanie sytuacji dzieci.

Aby efekty były widoczne znamy zainteresowania, zdolności i potrzeby naszych wychowanków, również szybko i racjonalnie reagujemy na wszystko, co warunkuje zaspokojenie potrzeb dzieci.

Przygotowujemy z dziećmi prace konkursowe, plastyczne, które następnie wystawiamy społeczności szkolnej.

Organizujemy turnieje warcabowe, konkursy wiedzowe czy czytelnicze. Nagrodami są pochwały, dyplomy, bądź drobne słodycze zakupione przez nas.

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz przynieść wyprawkę: (kartki ksero, bloki techniczne, kredki – pastele, plastelinę, papier kolorowy).

Kierownik świetlicy:
p. Mirosława Nowak

świetlica SP 29

świetlica SP 29

 

Pobierz:

Ważne informacje ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Zgłoszenie dziecka do korzystania z obiadów

JADŁOSPIS

 

świetlica szkolna