ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.30

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. Nie jest szkolną „przechowalnią”, to miejsce, w którym dzieci mają atmosferę zbliżoną do atmosfery domu rodzinnego, gdzie czują się bezpiecznie i znajdują wypoczynek.

My wychowawcy, codziennie pomagamy im w odrabianiu zadań domowych, wyjaśniamy niezrozumiałe problemy i przekazujemy wiedzę o otaczającej rzeczywistości. Systematycznie prowadzimy rozmowy z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem, co pozwala nam na głębsze poznanie sytuacji dzieci.

Aby efekty były widoczne znamy zainteresowania, zdolności i potrzeby naszych wychowanków, również szybko i racjonalnie reagujemy na wszystko, co warunkuje zaspokojenie potrzeb dzieci. Przygotowujemy z dziećmi prace konkursowe, plastyczne, które następnie wystawiamy społeczności szkolnej. Organizujemy turnieje warcabowe, konkursy wiedzowe czy czytelnicze. Nagrodami są pochwały, dyplomy, bądź drobne słodycze zakupione przez nas.

Wychowawca świetlicy:
p. Mirosława Nowak

Pobierz:

Ważne informacje ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Zgłoszenie dziecka do korzystania z obiadów