ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Logopeda

 

Logopeda w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu - P. Izabela Skowrońska - Kaczmarek


HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY - rok szkolny 2023/2024


Harmonogram może ulec zmianie w zależności od potrzeb i liczebności dzieci zakwalifikowanych na terapię, klasy nie ujęte w harmonogramie - nie ma w chwili obecnej potrzeb lub chętnych na zajęcia, co może ulec zmianie 

Poniedziałek

8.55 - 9.40 - zajęcia logopedyczne 1a
12.55 - 13.40 - zajęcia logopedyczne 1b

Wtorek

9.50 - 10.35 - zajęcia logopedyczne 3a grupa 1
10.45 - 11.30 - zajęcia logopedyczne 3a grupa 2
11.50 - 12.35 - zajęcia logopedyczne 3b
12.55 - 13.40 - zajęcia logopedyczne 2b

Środa

8.55 - 9.40 - zajęcia logopedyczne 5a

Czwartek

8.00 - 8.45 - zajęcia logopedyczne 7ab
8.55 - 9.40 - zajęcia logopedyczne 2a
10.45 - 11.30 - zajęcia logopedyczne 5b

logopeda szkolny

 

 Ogólne zadania logopedy :

1. Profilaktyka- zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem

2. Diagnostyka: przeprowadzanie badań mowy, diagnozowanie logopedyczne / w pierwszej kolejności klasy 1 /

3. Terapia: m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, drogę oddechową, korygowanie wad wymowy, usprawnianie funkcji mowy

4. Udzielanie porad i wskazówek rodzicom, zalecenia ćwiczeń do realizacji w domu, komunikowanie o postępach terapii, wymiana bieżących informacji logopeda- rodzic

5. Kierowanie na badanie specjalistyczne

O skuteczności i długości terapii decydują m.in. pozytywne nastawienie uczniów do zajęć, pozytywna atmosfera zajęć logopedycznych, zaangażowanie i systematyczność uczniów w ćwiczeniach oraz  rzetelność współpracy logopeda – rodzic. 

Zapraszam rodziców na środowe konsultacje oraz do kontaktu przez e-dziennik, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, przekazania lub uzyskania informacji, demonstracji ćwiczeń z dzieckiem do wykonywania w domu.

 

 

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec

Logopeda SP 29 Sosnowiec