→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Logopeda

 

Logopeda w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu - P. Izabela Skowrońska - Kaczmarek


HARMONOGRAM PRACY LOGOPEDY - rok szkolny 2022/2023


Harmonogram może ulec zmianie w zależności od potrzeb i liczebności dzieci zakwalifikowanych na terapię, klasy nie ujęte w harmonogramie - nie ma w chwili obecnej potrzeb lub chętnych na zajęcia, co może ulec zmianie 

Poniedziałek
8.55 - 9.40   uczniowie klas 6a 6b
12.55 - 13.40  uczniowie klasy 2b
15.35 - 16.35   konsultacje dla rodziców

Wtorek
10.45 -11.30  uczniowie klasy 5a
12.55 - 13.40  uczniowie klasy 4b

Środa
8.55 - 9.40   uczniowie klasy 2a

Czwartek
09.50 -10.35   uczniowie klasy 4a
11.50 - 12.35  uczniowie klasy 1a

Piątek
8.55 - 9.40  uczniowie klasy 1b

logopeda szkolny

 

 Ogólne zadania logopedy :

1. Profilaktyka- zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem

2. Diagnostyka: przeprowadzanie badań mowy, diagnozowanie logopedyczne / w pierwszej kolejności klasy 1 /

3. Terapia: m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, drogę oddechową, korygowanie wad wymowy, usprawnianie funkcji mowy

4. Udzielanie porad i wskazówek rodzicom, zalecenia ćwiczeń do realizacji w domu, komunikowanie o postępach terapii, wymiana bieżących informacji logopeda- rodzic

5. Kierowanie na badanie specjalistyczne

O skuteczności i długości terapii decydują m.in. pozytywne nastawienie uczniów do zajęć, pozytywna atmosfera zajęć logopedycznych, zaangażowanie i systematyczność uczniów w ćwiczeniach oraz  rzetelność współpracy logopeda – rodzic. 

Zapraszam rodziców na środowe konsultacje oraz do kontaktu przez e-dziennik, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, przekazania lub uzyskania informacji, demonstracji ćwiczeń z dzieckiem do wykonywania w domu.