ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

 

WSTĘP

Metoda projektu stawia przede wszystkim na rozumienie procesów matematycznych, przeprowadzanie poprawnych rozumowań, stawianie i weryfikowanie hipotez, przez co rozwija bardzo ważne umiejętności matematyczne oraz daje okazję do ich swobodnego stosowania. Pozwala uczniom zauważyć, że zdobyta wiedza matematyczna przydaje się nie tylko podczas odpowiedzi przy tablicy, że matematyka to nie tylko wzory, regułki i żmudne obliczenia.

Uczniowie mają szansę przekonać się, że matematyka jest doskonałym narzędziem do rozwiązywania problemów praktycznych. W metodzie projektu uczeń ma możliwość samodzielnego stawiania pytań. W projektach pojawiają się pytania, na które uczeń nie zna odpowiedzi. Są to pytania poszukiwawcze. Stawiając takie pytania i ucząc je zadawać, sprawiamy, że nauczanie staje się autentycznym procesem badawczym.

Zgodnie z podstawą programową szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

Uczniowie muszą mieć szansę:

 • na stosowanie kształconych umiejętności w sytuacjach konkretnych a poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania powinno pomóc im w organizowaniu własnej nauki i osiąganiu nowych możliwości działania;
 • na doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania rozumowań i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, a także dotyczących zagadnień złożonych i nietypowych;
 • na projektowanie rozwiązania: wybór metody rozwiązania, odpowiedni dobór narzędzi, w tym narzędzi komputerowych.

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano do realizacji zajęcia matematyczne  wedle metody projektu.

W realizacji projektu edukacyjnego wezmą udział dzieci z klas 1-3 naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wspólna praca bardziej je zbliży, a klasy będą miały okazję współpracować ze sobą i lepiej się poznać.

Zadania projektowe realizowane będą w ramach zajęć edukacji matematycznej w okresie od grudnia do marca 2020 roku. Na koniec realizacji zadań projektowych odbędzie się spotkanie wszystkich klas uczestniczących w projekcie i jego podsumowanie wraz z prezentacją jego efektów.

 

CELE PROJEKTU

 • popularyzacja matematyki,
 • podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu,
 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,
 • rozwijanie uzdolnień ucznia,
 • umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki,
 • kształtowanie umiejętności korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy,
 • rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu matematyki,
 • aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,
 • kształtowanie postaw prospołecznych.

METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

 • słowna
 • oglądowa
 • zadania stawiane do wykonania z zespołem, indywidualnie i z całą grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • materiały potrzebne do wykonania gier planszowych, prezentacje, filmy, karty pracy, tablica multimedialna, laptop

EWALUACJA PROJEKTU

Ewaluacji będą podlegały poszczególne zadania projektowe. W tym celu nauczyciele i uczniowie wykorzystają następujące narzędzia ewaluacyjne: obserwacje, oceny, rozmowy, pokaz, informacje zwrotne otrzymane od uczniów, nauczycieli, rodziców i Dyrekcji.

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt napiszą sprawozdanie po jego realizacji.

Efekty prac uczniów będą na bieżąco prezentowane na szkolnej stronie internetowej, facebook-u szkoły, na dolnym korytarzu - przy salach lekcyjnych i na gazetce projektu w holu głównym.

 

KLASY 1

Projekt zgłoszony jako grant „Mamy w planie wielkie granie” załącznik do naszego projektu: https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=9380

GRUDZIEŃ

Bawimy się Tangramami
Świąteczne kodowanie
Origami na bazie koła – świąteczna choinka

STYCZEŃ

Matematyczne sudoku (z użyciem cyfr)

LUTY

Nauka gry w szachy - Uczniowie klasy 4 a będą uczyli grać w szachy swoich młodszych kolegów

Plakat: „Matematyka na co dzień”
Uczniowie w grupach 4/5 osobowych przygotowują plakaty - gdzie wykorzystują umiejętności w życiu codziennym

MARZEC

Mistrz rachunków - Konkurs dla uczniów

KWIECIEŃ

Wiosenny rodziny festiwal origami
Zajęcia dla uczniów i ich rodziców – drużynowe

 

KLASY 2

GRUDZIEŃ

3 godziny lekcyjne (raz w tygodniu) jedna edukacja matematyczna - „Bawimy się matematyką” - zabawy w grupach: gry planszowe, kodowanie, warcaby itp.

STYCZEŃ

Plakat: „Matematyka na co dzień”
Uczniowie w grupach 4/5 osobowych przygotowują plakaty - gdzie wykorzystują umiejętności w życiu codziennym

LUTY

Konkurs dla klas 1-3 - „Gra matematyczna planszowa”
Każda klasa przygotowuje jedną grę planszową matematyczną, załącza instrukcję/ zasady gry. Gotowe gry prezentują. Po omówieniu klasy wymieniają się grami, tak, by każda klasa mogła korzystać z danej gry np. przez tydzień.

MARZEC

Wycieczka klas drugich do stacji meteorologicznej
Po wycieczce uczniowie wykonują w klasach wybrany przyrząd mierniczy np. wiatromierz, deszczomierz.

KWIECIEŃ

Konkurs dla uczniów klas drugich „mistrz rachunku pamięciowego klas drugich - dodawanie i odejmowanie w zakresie 100” - konkurs w formie testu.

 

KLASY 3

GRUDZIEŃ

Raz w tygodniu jedna godzina lekcyjna przeznaczona na konkurs rozwiązywania zadań logicznych w klasie. Wyłonienie uczniów , którzy wezmą udział w rozwiązywaniu zadań logicznych w konkursie międzyklasowym.

STYCZEŃ

Przygotowanie figur geometrycznych według podanych wymiarów , na kolorowym papierze, wycinanie ich- integracja z zajęciami plastycznymi.

LUTY

Tematyczna  mozaika z figur geometrycznych,nadawanie tytułów pracom tytułów zainspirowanych matematyką- praca w parach.

MARZEC

Przygotowanie mapy kraju z wybranymi miastami, obserwacja temperatur na podstawie informacji pogodowych, zaznaczanie ich w kalendarzu przez tydzień. Obliczenia związane z temperaturą – zadania typu gdzie była najwyższa temperatura, gdzie najniższa, jaka była między nimi różnica.

KWIECIEŃ

Plakat: „Matematyka na co dzień”  - Uczniowie w grupach przygotowują plakaty - gdzie wykorzystują umiejętności w życiu codziennym.

Autorzy projektu

Wychowawcy klas 1-3