ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Regulamin obowiązujący podczas pracy na platformie edukacyjnej Microsoft Teams w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

 

 1. Microsofts Teams z domeną „sp29sosnowiec” jest platformą szkolną służącą tylko do celów dydaktycznych - prowadzenia zajęć, co znaczy że na tej platformie uczniowie mogą:
  1. rozmawiać (w tym pisząc na czacie) ze sobą tylko w czasie zajęć i tylko na tematy omawiane w czasie zajęć
  2. zamieszczać swoje prace
 2. Wszyscy uczniowie - członkowie platformy pracują wyłącznie w utworzonych przez nauczyciela zespołach przedmiotowych dla właściwej klasy.
 3. Lekcje w ramach Ms Teams:
  1. mają charakter lekcji „na żywo” z użyciem kamery lub
  2. służą do przesyłania materiałów dydaktycznych i zadań do wykonania przez uczniów
 4. Spotkania on-line z użyciem kamery rozpoczynają i kończą wyłącznie prowadzący nauczyciele z czego wynika, że uczniowie:
  1. nie rozpoczynają zajęć i nie inicjują spotkania na żywo
  2. nie dokonują zmian w „Kalendarzu”
  3. czekają na pojawienie się w konwersacji informacji o rozpoczętym przez nauczyciela spotkaniu i „klikają” w „dołącz teraz”. Nie „klikają” w kalendarzu „dołącz”.
  4. dołączają do spotkania punktualnie
  5. mają wyłączone mikrofony, a gdy chcą zabrać głos podnoszą rękę do góry poprzez użycie odpowiedniej ikonki „łapki”
  6. przystępują do zajęć przygotowani – posiadają zeszyty, podręczniki, przybory do pisania – robienie notatek znacznie wpływa na zapamiętywanie
  7. skupiają się na lekcji, nie wykonują dodatkowych czynności w tym m.in. nie piszą z kolegami, nie jedzą, nie piją
 5. Zabrania się usuwania materiałów zamieszczanych przez innych uczniów i nauczycieli.
 6. W konwersacji (Wpisy) nauczyciel
  1. dołącza listę obecności, którą uczniowie mają obowiązek wypełnić wpisując swoje imię i nazwisko lub zgłosić nauczycielowi, że mają z tym problem.
  2. wyjaśnia uczniom rodzaj zajęć (czy są to zajęcia na żywo czy tylko przesłanie materiałów lub zadań do wykonania)
  3. sposób wykonania zadań i poleceń jeśli nie są to zajęcia on-line
 7. Zabrania się nagrywania prowadzonych zajęć lub robienia screanów, o ile nie wyrazi na to zgody nauczyciel
 8. Zabrania się uczniom blokowania i utrudniania pracy i innym uczestnikom spotkania.
 9. Administratorzy mają prawo do kontroli aktywności uczniów na platformie.
 10. Wszyscy użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad Netykiety.
 11. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste uczestników i innych osób jest zabronione.
 12. Naruszenie powyższych zasad będzie miało wpływ na ocenę z zachowania

 

Pamiętaj:

Twoje działania w ramach zespołu nie są anonimowe.

Zachowaj kulturę osobistą w mowie piśmie.