→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2022/2023

Numer w szkolnym zestawie

 Przedmiot

 Klasa

 Nauczyciel realizujący

Nazwa / Tytuł programu i wydawnictwo

 Autor programu

1

Edukacja wczesnoszkolna

I - III

T. Bernat

U. Dziopa

A. Bierzyńska

B. Nowak – Dziudzi

S. Nowakowska

E. Węgrzyńska

Elementarz Odkrywców

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna.

Nowa Era

Teresa Janicka - Panek

2

Język angielski

I - III

A. Sobczyk

A. Strózik

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

Oxford University Press

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

3

Religia

I - III

ks. M. Bigaj

ks. P.Stec

W rodzinie dzieci Bożych. Wydawnictwo: Jedność, Kielce

ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

4

Język polski

IV - VIII

E. Kalembka

M. Nowak

K. Pliszke-Rozińska

A. Szczepanik

Nowe Słowa na start- program nauczania języka polskiego w klasach 4-8

Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

5

Język angielski

IV - VIII

A. Sobczyk

A. Strózik

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Oxford University Press

Melanie Ellis, Anna Rak

6

Język niemiecki

VII - VIII

M. Pyzik

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1)

Anna Jaroszewska

7

Muzyka

IV - VII

B.Mizera

„Muzyka” Program nauczania muzyki w klasach IV-VII

MAC

Teresa Wójcik

8

Plastyka

IV - VII

T. Białas

 

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7

MAC

Marzena Kwiecień

9

Historia

IV - VIII

 

M. Mike

 

 

Program nauczania - Historia

Szkoła podstawowa - klasy 4–8. WSIP

Anita Plumińska- Mieloch

10

Wiedza o społeczeństwie

VIII

M. Mike

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Barbara Furman

11

Przyroda

IV

I. Skowrońska – Kaczmarek

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

12

Geografia

V - VIII

A .Czajka

Planeta Nowa Wydawnictwo Nowa Era

E.M. Tuz, B. Dziedzic

13

Biologia

V - VIII

I Skowrońska - Kaczmarek

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Wydawnictwo Nowa Era

Anna Zdziennicka

14

Chemia

VII - VIII

A. Froń

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery.

Nowa Era

Teresa Kulawik Maria Litwin

15

Fizyka

VII – VIII

A. Zięba-Rogacz

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

MAC

Małgorzata Wysocka-Kunisz

16

Matematyka

IV - VIII

B. Dec

A. Froń

M.Winiarska

B. Lubieniecka

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4–8 szkoły podstawowej Zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

17

Informatyka

IV - VI

A.Froń

E.Węgrzyńska

 

Teraz bajty. Program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej kl. IV – VI

Migra

G. Koba

18

Informatyka

VII - VIII

E.Ordon

E.Węgrzyńska

Teraz bajty. Program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej kl. VII – VIII

Migra

G. Koba

19

Technika

IV, V, VI

B. Dec

Program nauczania techniki w szkole podstawowej - Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

20

Wychowanie fizyczne

IV - VIII

A Kopf

Z.Zawartka

Program nauczania wychowania fizycznego ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

21

Wychowanie do życia w rodzinie

 IV -  VIII

A. Czajka

Wędrując ku dorosłości.

Wydawnictwo: RUBIKON

Teresa Król

22

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

T. Janus

Żyję i działam bezpiecznie.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Jarosław Słoma

23

Religia

IV – VI

ks. P.Stec

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

24

Religia

VII - VIII

E. Grobelny

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

25

Etyka

II

M. Nowak

Program nauczania etyki w klasach I - III szkoły podstawowej "Chcemy być lepsi"; Wydawnictwo: Siedmioróg

Marek Gorczyk

26

Etyka

IV, VIII

M. Nowak

Program nauczania etyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej: Ludzkie ścieżki.; Wydawnictwo: ORE

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski