ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/2024

Numer

 Przedmiot

 Klasa

Nazwa / Tytuł programu i wydawnictwo

 Autor programu

1

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla klas 1-3 Ale to ciekawe 

Grupa MAC S.A. 

Jolanty Okuniewska

Sabiny Piłat

Beata Skrzypiec 

 2

Edukacja wczesnoszkolna

 II-III

Elementarz Odkrywców

Program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna.

Nowa Era

 Teresa Janicka - Panek

3

Język angielski

I

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego 

Macmillan Education

Ilona Studzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

Anna Sikorska

Katarzyna Komarnicka

 4

Język angielski

II-III

 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

Oxford University Press

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc- Kurpaska

5

Religia

I - III

W rodzinie dzieci Bożych. Wydawnictwo: Jedność, Kielce

ks. T. Śmiech,

E. Kondrak,

B. Nosek

6

Język polski

IV - VIII

Nowe Słowa na start- program nauczania języka polskiego w klasach 4-8

Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

7

Język angielski

IV, VII

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego 

Macmillan Education

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

Katarzyna Komarnicka

8

Język angielski

 V, VI, VIII

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Oxford University Press

Melanie Ellis

Anna Rak

6

Język niemiecki

VII - VIII

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII)

Nowa Era

Anna Jaroszewska

7

Muzyka

IV - VII

„Muzyka” Program nauczania muzyki w klasach IV-VII

MAC

Teresa Wójcik

8

Plastyka

IV - VII

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej klasy 4-7

MAC

Marzena Kwiecień

9

Historia

V, VI, VIII

Program nauczania - Historia

Szkoła podstawowa - klasy 4–8. WSIP

Anita Plumińska- Mieloch

10

Historia

 IV, VII

Historia GWO. Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

GWO

 Robert Tocha

11

Wiedza o społeczeństwie

VIII

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Barbara Furman

12

Przyroda

IV

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

13

Geografia

V - VIII

Planeta Nowa Wydawnictwo Nowa Era

E.M. Tuz, B. Dziedzic

14

Biologia

V - VIII

„Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Wydawnictwo Nowa Era

Anna Zdziennicka

15

Chemia

VII - VIII

Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery.

Nowa Era

Teresa Kulawik Maria Litwin

16

Fizyka

VIII

Fizyka. Program nauczania w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

MAC

Małgorzata Wysocka-Kunisz

 17

Fizyka

VII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej " Spotkania z fizyką" 

Grażyna Francuz- Ornat

Teresa Kulawik

18

Matematyka

IV - VIII

Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4–8 szkoły podstawowej 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

19

Informatyka

IV - VI

Teraz bajty. Program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej kl. IV – VI

Migra

Grażyna Koba

20

Informatyka

VII - VIII

Teraz bajty. Program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej kl. VII – VIII

Migra

Grażyna Koba

21

Technika

IV, V, VI

Program nauczania techniki w szkole podstawowej - Jak to działa?

Lech Łabęcki

Marta Łabęcka

22

Wychowanie fizyczne

IV - VIII

Program nauczania wychowania fizycznego ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

23

Wychowanie do życia w rodzinie

 IV -  VIII

Wędrując ku dorosłości.

Wydawnictwo: RUBIKON

Teresa Król

24

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII

Żyję i działam bezpiecznie.

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Jarosław Słoma

25

Religia

IV – VIII

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki

E. Kondrak

B. Nosek

26

Etyka

I-III

Program nauczania etyki w klasach I - III szkoły podstawowej "Chcemy być lepsi"

Siedmioróg

Marek Gorczyk