ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Początki naszej szkoły

      

 

Budowa SP 29 w Sosnowcu

Społeczny Komitet Budowy SP 29 w Sosnowcu

Kierownik SP 29 w Sosnowcu

Kierownik szkoły z kluczem

 

Nadanie nazwy szkole SP 29 w Sosnowcu

Historyczne zdjęcia SP 29 w SosnowcuHistoryczne zdjęcia SP 29 w Sosnowcu

Historyczne zdjęcia SP 29 w Sosnowcu

Historyczne zdjęcia SP 29 w Sosnowcu

 

 

Skład pierwszej Rady Pedagogicznej

Na podstawie 
Księgi protokółów Rad Pedagogicznych Plenarnych 
założonej 1 września 1965 roku

 

Imię i nazwisko nauczyciela
Przydzielone zajęcia

Pani Krystyna Rajfura

wychowawczyni klasy 7a

Fizyka
Chemia
Wychowanie techniczne
Wychowanie fizyczne
Śpiew
Godzina wychowawcza

Pani Kazimiera Witulska

wychowawczyni klasy 7b

Matematyka
Wychowanie plastyczne
Biologia
Wychowanie techniczne
Wychowanie plastyczne
Godzina wychowawcza

Pan Jerzy Kamiński

wychowawca klasy 6a

Wychowanie fizyczne
Matematyka
Rysunki
PS
Godzina wychowawcza

Pan Marek Miłkowski

wychowawca klasy 6b

Język polski
Biologia
Wychowanie fizyczne
Godzina wychowawcza

Pan Ryszard Witek

wychowawca klasy 6c

Wychowanie techniczne
Wychowanie plastyczne
Godzina wychowawcza

Pani Anna Szczepanik

Wychowawczyni klasy 5a

Biologia
Język polski
Wychowanie techniczne
Godzina wychowawcza

Pani Krystyna Klimonda

Wychowawczyni klasy 5b

Historia
Język polski
Wychowanie techniczne
Wychowanie obywatelskie
Godzina wychowawcza

Pani Maria Czech

Wychowawczyni klasy 4a

Geografia
Język polski
Wychowanie plastyczne

Pani Zenona Hachoł

Wychowawczyni klas 3a i 4b

Język polski
Matematyka
Przyroda

Pani Pelagia Dajczer
Wychowawczyni klasy 3b

Język polski
Klasa 3a

Pani Stefania Fajfer
Wychowawczyni klasy 2a

Matematyka
Klasa 2a

Pani Anna Kucia

Wychowawczyni klasy 2b

Wychowanie muzyczne
Chór
Język polski
Matematyka

Pani Bogumiła Hepek

Wychowawczyni klasy 1a

Język polski
Wychowanie techniczne
Wychowanie plastyczne
Klasa 1a

Pani Władysława Korepta

Wychowawczyni klasy 1b

Matematyka
Wychowanie fizyczne
Klasa 1b

Pani Grażyna Szmal

Wychowawczyni klasy 1c

Matematyka
Wychowanie techniczne
Klasa 1c


Pan Jan Wojtyński

Język rosyjski
Wychowanie plastyczne
Wychowanie muzyczne
Geografia
Wychowanie techniczne
Wychowanie fizyczne


Pani Genowefa Wola

Matematyka
Wychowanie plastyczne

Pani Maria Papińska Język rosyjski
Pan Józef Miodek Bibliotekarz
Pani Władysława Czarnecka