ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Teresa Bernat

 

wychowawca klasy I A
nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Dziopa

 

wychowawca klasy I B
nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Węgrzyńska

wychowawca klasy II A
nauczyciel dyplomowany                                             

uczy także informatyki

mgr Sylwia Nowakowska

wychowawca klasy II B
nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Bierzyńska

wychowawca klasy III B
nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Nowak – Dziudzi

wychowawca klasy III A
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele klas IV - VIII 
 mgr Katarzyna Pliszke – Rozińska

nauczyciel dyplomowany
uczy j.polskiego

wychowawca klasy IV A

 mgr Aleksandra Szczepanik

nauczyciel dyplomowany
uczy j.polskiego

wychowawca klasy VII A

 mgr Mariusz Mike

nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Agata Froń

 

nauczyciel mianowany
uczy chemii, matematyki                                         

wychowawca klasy VI A

mgr Barbara Dec

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i techniki

wychowawca klasy VI B

mgr Anna Zięba - Rogacz

nauczyciel dyplomowany
uczy fizyki

mgr Tomasz Janus

nauczyciel dyplomowany
uczy edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Skowrońska-Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany
uczy biologii

logopeda

mgr Agata Czajka

nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody, geografii i wychowania do życia w rodzinie wychowawca świetlicy                                         

wychowawca klasy VII B

mgr Elżbieta Ordon

nauczyciel dyplomowany
uczy informatyki

mgr Agnieszka Strózik

nauczyciel dyplomowany
uczy j.angielskiego

wychowawca klasy V B

mgr Agnieszka Sobczyk

nauczyciel mianowany
uczy j.angielskiego

wychowawca klasy IV B

mgr Mieczysław Pyzik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. niemieckiego

mgr Tamara Białas

nauczyciel dyplomowany
uczy plastyki

wychowawca świetlicy

ks. Paweł Stec

nauczyciel mianowany                                                 

uczy religii

ks. Marek Bigaj

nauczyciel dyplomowany                                               

uczy religii

mgr Bartosz Mizera

nauczyciel kontraktowy
uczy muzyki

mgr Aleksandra Kopf

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego

wychowawca klasy V A

mgr Mirosława Nowak

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
kierownik świetlicy szkolnej

wychowawca klasy VIII A

mgr Joanna Auguścik

nauczyciel mianowany
pedagog szkolny i pedagog specjalny

mgr Zuzanna Zawartka

nauczyciel kontraktowy                                               

uczy wychowania fizycznego

mgr Dariusz Drożdż

nauczyciel mianowany                                                     

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Rafał Szafrański

nauczyciel kontraktowy                                                 

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Małgorzata Traczyk

nauczyciel kontraktowy                                             

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Ewa Zielińska

nauczyciel początkujący                                               

psycholog i wychowawca świetlicy

mgr  Marta Glanowska 

nauczyciel kontraktowy                                     

wychowawca świetlicy