→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 
mgr Beata Nowak – Dziudzi

wychowawca klasy I A
nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Bierzyńska

wychowawca klasy I B
nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Bernat

wychowawca klasy II A
nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Dziopa

wychowawca klasy II B
nauczyciel dyplomowany

 mgr Ewa Węgrzyńska

wychowawca klasy III A
nauczyciel dyplomowany

 mgr Sylwia Nowakowska

wychowawca klasy III B
nauczyciel mianowany

Nauczyciele klas IV - VIII 
 mgr Katarzyna Pliszke – Rozińska

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego i historii
wychowawca klasy VII B

 mgr Aleksandra Szczepanik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego i historii
wychowawca klasy V A

 mgr Elżbieta Kalembka

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy VIII A

 mgr Mariusz Mike

nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie

 mgr Agata Froń

 

nauczyciel kontraktowy
uczy chemii, matematyki i informatyki

wychowawca klasy IV A

mgr Barbara Dec

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i techniki
wychowawca klasy IV B

mgr Klaudia Auguścik

nauczyciel kontraktowy
uczy fizyki

mgr Piotr Jureczek

nauczyciel kontraktowy
uczy matematyki

wychowawca klasy V B

mgr Tomasz Janus

nauczyciel dyplomowany
uczy edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Skowrońska-Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody i biologii
wychowawca klasy VII C

mgr Agata Czajka

nauczyciel dyplomowany
uczy geografii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Ordon

nauczyciel dyplomowany
uczy informatyki

mgr Anna Gnoińska-Szeliga

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego

mgr Agnieszka Strózik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VIII C

mgr Agnieszka Sobczyk

nauczyciel mianowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VII A

Mieczysław Pyzik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. niemieckiego

mgr Tamara Białas

nauczyciel dyplomowany
uczy plastyki

mgr Martyna Wajda – Kuryło

nauczyciel mianowany
uczy religii

ks. Krzysztof Jabłoński

uczy religii

mgr Aleksandra Jach

nauczyciel kontraktowy
uczy muzyki

mgr Edmund Grobelny

nauczyciel dyplomowany
uczy religii

mgr Ewa Konieczna

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego

mgr Aleksandra Kopf

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VIII B

mgr Mirosława Nowak

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca świetlicy
wychowawca klasy VI A

mgr Mariola Jawień

nauczyciel dyplomowany
wychowawca świetlicy

mgr Joanna Auguścik

nauczyciel kontraktowy
pedagog szkolny

mgr Zuzanna Zawartka

nauczyciel

uczy wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Stolińska

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Rafał Szafrański nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Ewa Ufel nauczyciel współorganizujący kształcenie