→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 
mgr Ewa Węgrzyńska

wychowawca klasy I A
nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania do życie w rodzinie 

mgr Sylwia Nowakowska

wychowawca klasy I B
nauczyciel mianowany

 mgr Anna Bierzyńska

wychowawca klasy II A
nauczyciel dyplomowany

 mgr Beata Nowak – Dziudzi

wychowawca klasy II B
nauczyciel dyplomowany

 mgr Teresa Bernat

wychowawca klasy III A
nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Dziopa

wychowawca klasy III B
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele klas IV - VIII 
 mgr Katarzyna Pliszke – Rozińska

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego i historii
wychowawca klasy V B

 mgr Aleksandra Szczepanik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego i historii
wychowawca klasy VIII B

 mgr Elżbieta Kalembka

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy VI A

 mgr Mariusz Mike

nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie

 mgr Agata Froń

 

nauczyciel kontraktowy
uczy chemii i matematyki
mgr Barbara Dec

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i techniki
wychowawca klasy VII B

mgr Klaudia Auguścik

nauczyciel stażysta
uczy fizyki

mgr Piotr Jureczek

nauczyciel stażysta
uczy matematyki

mgr Tomasz Janus

nauczyciel dyplomowany
uczy edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Skowrońska-Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody i biologii
wychowawca klasy V C

mgr Agata Czajka

nauczyciel dyplomowany
uczy geografii

mgr Anna Janaszek

nauczyciel dyplomowany
uczy informatyki
wychowawca klasy VI C

mgr Anna Gnoińska-Szeliga

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego

mgr Agnieszka Strózik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VIII A

mgr Agnieszka Sobczyk

nauczyciel kontraktowy
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy V A

Emilia Wasik

nauczyciel kontraktowy
uczy j. niemieckiego

mgr Tamara Białas
mgr Barbara Tytko

nauczyciel dyplomowany
uczy plastyki

mgr Martyna Wajda – Kuryło

nauczyciel mianowany
uczy religii

mgr Aleksandra Jach

nauczyciel stażysta
uczy muzyki

mgr Edmund Grobelny

nauczyciel dyplomowany
uczy religii

mgr Ewa Konieczna

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VII A

mgr Aleksandra Kopf

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VI B

mgr Mirosława Nowak

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca świetlicy
wychowawca klasy IV A

 mgr Agnieszka Omirska

nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający

mgr Mariola Jawień

nauczyciel dyplomowany
wychowawca świetlicy

mgr Joanna Auguścik

nauczyciel kontraktowy
pedagog szkolny