→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 
mgr Teresa Bernat

wychowawca klasy I A
nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Dziopa

wychowawca klasy I B
nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Węgrzyńska

wychowawca klasy II A
nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Nowakowska

wychowawca klasy II B
nauczyciel mianowany

 mgr Anna Bierzyńska

wychowawca klasy III A
nauczyciel dyplomowany

 mgr Beata Nowak – Dziudzi

wychowawca klasy III B
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele klas IV - VIII 
 mgr Katarzyna Pliszke – Rozińska

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego i historii
wychowawca klasy VI B

 mgr Aleksandra Szczepanik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego i historii
wychowawca klasy IV A

 mgr Elżbieta Kalembka

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy VII A

 mgr Mariusz Mike

nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie

 mgr Agata Froń

 

nauczyciel kontraktowy
uczy chemii, matematyki i informatyki
mgr Barbara Dec

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i techniki
wychowawca klasy VIII B

mgr Klaudia Auguścik

nauczyciel kontraktowy
uczy fizyki

mgr Piotr Jureczek

nauczyciel kontraktowy
uczy matematyki

wychowawca klasy IV B

mgr Tomasz Janus

nauczyciel dyplomowany
uczy edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Skowrońska-Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody i biologii
wychowawca klasy VI C

mgr Agata Czajka

nauczyciel dyplomowany
uczy geografii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Ordon

nauczyciel dyplomowany
uczy informatyki

mgr Anna Gnoińska-Szeliga

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego

mgr Agnieszka Strózik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VII C

mgr Agnieszka Sobczyk

nauczyciel kontraktowy
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VI A

Mieczysław Pyzik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. niemieckiego

mgr Tamara Białas

nauczyciel dyplomowany
uczy plastyki

mgr Martyna Wajda – Kuryło

nauczyciel mianowany
uczy religii

ks. Krzysztof Jabłoński

uczy religii

mgr Aleksandra Jach

nauczyciel kontraktowy
uczy muzyki

mgr Edmund Grobelny

nauczyciel dyplomowany
uczy religii

mgr Ewa Konieczna

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VIII A

mgr Aleksandra Kopf

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy VII B

mgr Mirosława Nowak

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca świetlicy
wychowawca klasy V A

 mgr Agnieszka Omirska

nauczyciel mianowany
nauczyciel wspomagający

mgr Mariola Jawień

nauczyciel dyplomowany
wychowawca świetlicy

mgr Joanna Auguścik

nauczyciel kontraktowy
pedagog szkolny

mgr Zuzanna Zawartka

nauczyciel

uczy wychowania fizycznego