→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Grono pedagogiczne

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Ewa Węgrzyńska

wychowawca klasy I A
nauczyciel dyplomowany

uczy także informatyki

mgr Sylwia Nowakowska

wychowawca klasy I B
nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Nowak – Dziudzi

wychowawca klasy II A
nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Bierzyńska

wychowawca klasy II B
nauczyciel dyplomowany

 mgr Teresa Bernat

wychowawca klasy III A
nauczyciel dyplomowany

 mgr Urszula Dziopa

wychowawca klasy III B
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele klas IV - VIII 
 mgr Katarzyna Pliszke – Rozińska

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy VIII B

 mgr Aleksandra Szczepanik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca klasy VI A

 mgr Elżbieta Kalembka

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego

 mgr Mariusz Mike

nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie

 

mgr Agata Froń

 

nauczyciel mianowany
uczy chemii, matematyki i informatyki

wychowawca klasy V A

mgr Barbara Dec

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i techniki
wychowawca klasy V B

mgr Anna Zięba - Rogacz

nauczyciel dyplomowany
uczy fizyki

mgr Monika Winiarska

nauczyciel początkujący
uczy matematyki

mgr Tomasz Janus

nauczyciel dyplomowany
uczy edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Izabela Skowrońska-Kaczmarek

nauczyciel dyplomowany
uczy przyrody i biologii, logopeda
wychowawca klasy VIII C

mgr Agata Czajka

nauczyciel dyplomowany
uczy geografii i wychowania do życia w rodzinie

wychowawca klasy VI B

mgr Elżbieta Ordon

nauczyciel dyplomowany
uczy informatyki

mgr Agnieszka Strózik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy IV B

mgr Agnieszka Sobczyk

nauczyciel mianowany
uczy j. angielskiego
wychowawca klasy VIII A

mgr Mieczysław Pyzik

nauczyciel dyplomowany
uczy j. niemieckiego

mgr Tamara Białas

nauczyciel dyplomowany
uczy plastyki
ks. Paweł Stec

nauczyciel mianowany

uczy religii

ks. Marek Bigaj

nauczyciel dyplomowany

uczy religii

mgr Bartosz Mizera

nauczyciel kontraktowy
uczy muzyki

mgr Edmund Grobelny

nauczyciel dyplomowany
uczy religii

mgr Aleksandra Kopf

nauczyciel dyplomowany
uczy wychowania fizycznego
wychowawca klasy IV A

mgr Mirosława Nowak

nauczyciel dyplomowany
uczy j. polskiego
wychowawca świetlicy
wychowawca klasy VII A

mgr Mariola Jawień

nauczyciel dyplomowany
wychowawca świetlicy

mgr Joanna Auguścik

nauczyciel kontraktowy
pedagog szkolny i pedagog specjalny

mgr Zuzanna Zawartka

nauczyciel kontraktowy

uczy wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Stolińska

nauczyciel 

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Rafał Szafrański

nauczyciel kontraktowy 

naucyciel współorganizujący kształcenie

mgr Ewa Ufel

nauczyciel mianowany

nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Paweł Dubiel

psycholog