→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Dyrekcja

 

Dyrektor  szkoły

mgr Beata Lubieniecka

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki

mgr Beata Lubieniecka - Dyrektor SP 29 w Sosnowcu
mgr Joanna Szczęsny - Wicedyrektor SP 29 w Sosnowcu  

Wicedyrektor

mgr Joanna Szczęsny

nauczyciel dyplomowany
bibliotekarz