ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor  szkoły

mgr Beata Lubieniecka

nauczyciel dyplomowany
uczy matematyki i chemii

 

 

Wicedyrektor

mgr Joanna Szczęsny

nauczyciel dyplomowany
bibliotekarz