ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Zajęcia pozalekcyjne

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl.1a - p. Beata Nowak - Dziudzi

Wtorek- 11:50- 12:35

Zajęcia rozwijające dla kl.1a - p. Beata Nowak - Dziudzi

Piątek-12:55- 13:40

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl.1b – p. Anna Bierzyńska

Piątek - 11.50 – 12.35

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl.2a – p.Teresa Bernat

Czwartek - 10.45 - 11.30

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl.2b – p.Urszula Dziopa

Piątek - 11.50 - 12.35

 

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl.3a – p. Ewa Węgrzyńska

Poniedziałek - 11.50 - 12.35

Piątek    8.55 – 9.40

 

Zajęcia dla kl.3b – p. Sylwia Nowakowska

Wtorek 10.45 - 11.30

 

Zajęcia rozwijające dla kl.3b i 1b – p. Anna Bierzyńska, p. Sylwia Nowakowska

Poniedziałek - 13.50 – 14.35

 

Zajęcia SPORT KLUB dla klas 2-3 - p. Ewa Węgrzyńska

Wtorek - 15.45 - 17.45

 

Zajęcia muzyczne dla kl.3 – p. Aleksandra Jach

Poniedziałek - 12.55 - 13.40

 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 6a- język polski - p. Mirosława Nowak

Poniedziałek - 11.45 - 12.30

 

Zajęcia dla kl. 8b - język angielski - p. Agnieszka Sobczyk

Środa - 14.45 - 15.30