→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Zajęcia pozalekcyjne

 

Jakie to zajęcia?

Kto je prowadzi? 

Dla kogo?

Kiedy - dzień i godzina 

Zajęcia pomocy

pedagogiczno-psychologicznej

 Ewa Węgrzyńska

Uczniowie kl. 1a

Wtorek

 11.50 - 12.35

Zajęcia pomocy

pedagogiczno-psychologicznej

Teresa Bernat

Uczniowie kl. 3a

Wtorek

8.55 -9.40

Zajęcia pomocy

pedagogiczno-psychologicznej

 Beata Nowak-Dziudzi

Uczniowie kl. 2a

Wtorek

11:50- 12:35

Zajęcia sportowe

Aleksandra Kopf

Uczniowie kl. 6b

Poniedziałek

9.50 - 10.35

Zajęcia pomocy

pedagogiczno-psychologicznej

 Sylwia Nowakowska

Uczniowie kl. 1b

Poniedziałek

11:50-12:35

Zajęcia pomocy

pedagogiczno-psychologicznej

 Anna Bierzyńska

Uczniowie kl. 2b

Środa

10.45 - 11.30

Zajęcia języka angielskego

Agnieszka Sobczyk

Uczniowie kl. 7a

Środa

13:50-14:35

Zajęcia muzyczne

Bartosz Mizera

 Uczniowie kl. 2b

Uczniowie kl. 3ab

Uczniowie kl. 2a

Środa

10.45 – 11.30

11.50 – 12.35

14.45 – 15.30

Kółko plastyczne "Kolorki" Ewa Węgrzyńska Uczniowie klasy 1a

Czwartek

12.55 - 14.35