→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Misja szkoły

Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością i w dbałości o zdrowie odnajdywali swoje miejsce we współczesnym świecie.

2 września 2019 roku naukę w naszej szkole rozpoczęło 352 uczniów w 17 oddziałach klasowych.
Zajęcia prowadzi 36 nauczycieli.
Zadania administracyjne i obsługowe wykonuje 11 osób.
W budynku mieści się 14 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), sala gimnastyczna z polimerową nawierzchnią, salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej, świetlica (będąca jednocześnie stołówką), biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga. Wszystkie sale wyposażone są w zestawy multimedialne z tablicami interaktywnymi. We wszystkich salach można korzystać z Internetu.

W czasie wakacji 2015 roku wszystkie korytarze i szatnie zostały odnowione, pomalowane. Podczas wakacji w 2019 roku została wyremontowana sala gimnastyczna.

Aby nasi uczniowie mogli wszechstronnie się rozwijać i mieli kontakt z kulturą organizujemy m.in.: wycieczki, wyjazdy do teatru, do kina, do opery, zabawy karnawałowe itp.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu projektach i innowacjach pedagogicznych.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, jak i tych uzupełniających wiadomości i umiejętności.

Szkoła współpracuje w ramach projektów unijnych z wieloma zagranicznymi placówkami.