→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Doradca zawodowy

 

mgr Joanna Auguścik

Godziny konsultacji:

PONIEDZIAŁEK   14:30 – 15:10

ŚRODA    8:45 – 12:15    i    15:40 – 16:00

CZWARTEK  14:20 - 15:20

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

     Kończąc naszą szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

 Lekcje z  doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII w wymiarze 10 godzin rocznie.

 W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.