ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Doradca zawodowy

 

mgr Joanna Auguścik

Godziny pracy doradcy zawodowego:

PONIEDZIAŁEK   13:30 – 15:30

PIĄTEK                8:00 – 10:100   i    13:00 – 14:30

 

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

     Kończąc naszą szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

 Lekcje z  doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII w wymiarze 10 godzin rocznie.

 W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.