ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

W naszej szkole w okresie do 12 czerwca 2020 roku będzie realizowany rekomendowany program profilaktyki zintegrowanej pt."Archipelag Skarbów".

Jego celem jest zapobieganie uzależnieniom (w tym m.in. narkotyki, alkohol, dopalacze, pornografia) wśród młodzieży oraz powiązanymi z uzależnieniami patologiami społecznymi.

Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich klas siódmych i ósmych.

Realizacja Programu odbywać się będzie w układzie dwóch dni warsztatów.

Realizacja Programu w naszej szkole jest możliwa dzięki przyznaniu środków finansowych (6000 zł) przez Gminę Sosnowiec.

Więcej informacji o Programie https://program.archipelagskarbów.eu/