ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Zajęcia dodatkowe

Proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Mamy coś dla zdolnych i ciekawskich, ale i tych potrzebujących wsparcia.


 

 

Klasa 8a i 8c - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

poniedziałki lekcja 8 (14.45-15.30).

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Obecnie w jego ramach działa 37 wolontariuszy.

Młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek) na rzecz różnych instytucji ( fundacji, stowarzyszeń) oraz  pomocy koleżeńskiej.


Aktywność w Szkolnego Koła Wolontariatu  uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie troski i odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję i empatię.

 

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest nasz pedagog szkolny Pani Joanna Auguścik

Kółko plastyczne - p. Tamara Białas

Zajęcia dla kl. 5a

Czwartek - 8.55 - 9.40

Kółko historyczne - p.Mariusz Mike

Czwartek - 12.55

Kółko fizyczne - p. Klaudia Auguścik

Zajęcia dla kl. 7a, 7b

Czwartek - 13.50 - 14.35

Podkategorie

Celem kółka turystycznego jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej wśród młodzieży naszej szkoły. Działalność kółka polega na organizowaniu jednodniowych wycieczek w dni wolne od zajęć szkolnych. Wspólne wędrowanie stwarza możliwość poznawania miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym. Jednocześnie wycieczki sprawiają wiele radości i doskonale nas integrują.

Zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów - wybrane soboty (po wcześniejszym uzgodnieniu)