ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Zajęcia dodatkowe

Proponujemy naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne. Mamy coś dla zdolnych i ciekawskich, ale i tych potrzebujących wsparcia.

zajęcia dodatkowe