ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

SKKT

Opiekunami SKKT są Panie Agata Froń i Joanna Auguścik. 

Celem kółka turystycznego jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej wśród młodzieży naszej szkoły.

Działalność kółka polega na organizowaniu jednodniowych wycieczek w dni wolne od zajęć szkolnych.

Wspólne wędrowanie stwarza możliwość poznawania miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym.

Jednocześnie wycieczki sprawiają wiele radości i doskonale nas integrują.

Zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów - wybrane soboty (po wcześniejszym uzgodnieniu)