ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kółko turystyczne

Celem kółka turystycznego jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej wśród młodzieży naszej szkoły. Działalność kółka polega na organizowaniu jednodniowych wycieczek w dni wolne od zajęć szkolnych. Wspólne wędrowanie stwarza możliwość poznawania miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym. Jednocześnie wycieczki sprawiają wiele radości i doskonale nas integrują.

Zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów - wybrane soboty (po wcześniejszym uzgodnieniu)