→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kółko turystyczne

Celem kółka turystycznego jest popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej wśród młodzieży naszej szkoły. Działalność kółka polega na organizowaniu jednodniowych wycieczek w dni wolne od zajęć szkolnych. Wspólne wędrowanie stwarza możliwość poznawania miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym. Jednocześnie wycieczki sprawiają wiele radości i doskonale nas integrują.

Zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów - wybrane soboty (po wcześniejszym uzgodnieniu)


 

09.05.2020 r.- Zapraszamy dzieci i rodziców na wycieczkę z PTTK w Pieniny: Trzy Korony
Wyjazd z Sosnowca o godz. 6.30
Przejście trasą: Sromowce Niżne – Schronisko PTTK „Trzy Korony” - Wąwóz Szopczański –
Przeł. Szopka – Trzy Korony –Ostry Wierch – Góra Zamkowa – Krościenko nad Dunajcem
Długość trasy: 10 km
Czas przejścia (bez postojów): 5h
Trasa łatwa, miejscami wymagające podejścia, na trasie m.in.: jeden z najpiękniejszych
Wąwozów w Pieninach – Wąwóz Szopczański, Trzy Korony z platformą widokową, ruiny
Zamku Pienińskiego, zabytkowa zabudowa dawnego miasta Krościenko nad Dunajcem, piękne
widoki na Pieniny, Magurę Spiską, Tatry oraz dolinę Dunajca.
Powrót w godzinach wieczornych.
Koszt wycieczki (minimum 30 uczniów):
- 81 zł/os
Dodatkowo płatne:
• bilety wstępu na platformę widokową „Trzy Korony” (ok 2 zł – zgodnie z cennikiem)
Wpłatę za wycieczkę należy uiścić do dnia 17.04.2020 r.
Zapisy przyjmuje Pani Agata Froń

16.05.2020 r. - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na wycieczkę rowerową po Sosnowcu. Podczas wycieczki przewodnik PTTK pokaże nam miejsca ważne historycznie oraz ciekawe przyrodniczo.
Koszt wycieczki: 15zł/os
Szczegóły podamy w najbliższym czasie

20.06.2020 r. - Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na wycieczkę rowerową po Sosnowcu. Podczas wycieczki przewodnik PTTK pokaże nam miejsca ważne historycznie oraz ciekawe przyrodniczo.
Koszt wycieczki: 15zł/os
Szczegóły podamy w najbliższym czasie