ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Pedagog szkolny i specjalny

 

Pedagog szkolny i specjalny w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu -  P. Joanna Auguścik

Godziny pracy:

PEDAGOG SZKOLNY:

środa: 9:00 - 12:00

czwartek: 12:00 - 14:00

PEDAGOG SPECJALNY:

poniedziałek: 11:30 - 13:30

wtorek: 12:00 - 14:30

środa: 12:00 - 12:30

czwartek: 14:00 - 15:30

piątek: 9:00 - 13:30

 

Pedagog szkolny

 

Pełniąc rolę pedagoga specjalnego realizuję następujące zadania:

 • zapewniam opiekę i pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współpracuję z psychologiem szkolnym, specjalistami wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy;
 • prowadzę analizę dokumentacji uczniów (diagnoza w oparciu o orzeczenia dzieci i obserwację podczas sytuacji zadaniowych w klasie tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych);
 • prowadzę dokumentację przebiegu nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych określonych w przepisach oraz gromadzę prace dzieci;
 • współpracuję z zespołem nauczycieli w opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego jego ewaluacji oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia;
 • wspieram proces integracji w klasie i na terenie szkoły;
 • prowadzę zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne);
 • prowadzę porady i konsultacje dla rodziców uczniów o o specjalnych potrzebach edukacyjnych podejmując z nimi ścisłą współpracę dla dobra dziecka.

Rodzicu zwróć się do mnie gdy:

 • niepokoi cię zachowanie Twojego dziecka
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i waszych relacjach
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
Pedagog szkolny

SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY A NIE SŁABOŚCI !!