ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Obecnie w jego ramach działa 37 wolontariuszy.

Młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek) na rzecz różnych instytucji ( fundacji, stowarzyszeń) oraz  pomocy koleżeńskiej.


Aktywność w Szkolnego Koła Wolontariatu  uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie troski i odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję i empatię.

 

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest nasz pedagog szkolny Pani Joanna Auguścik