ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest pedagog szkolny P. Joanna Auguścik

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Obecnie w jego ramach działa 37 wolontariuszy.

Młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym.

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek) na rzecz różnych instytucji ( fundacji, stowarzyszeń) oraz  pomocy koleżeńskiej.

Aktywność w Szkolnego Koła Wolontariatu  uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie troski i odpowiedzialności za innych.

Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję i empatię.

Szkoła Podstawowa nr 29 wolontariat