ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Regulamin biblioteki

Wypożyczalnia

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie kl. I – VI, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na jeden miesiąc.
 3. Książki podaje bibliotekarz.
 4. Jeżeli czytelnik zgubi książkę musi odkupić taką samą lub przynieść inną w zamian (należy uzgodnić z bibliotekarzem).
 5. Należy pamiętać o zachowaniu w bibliotece ciszy.
 6. Książki należy szanować, należy zgłaszać zniszczenia.

Czytelnia

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 2. Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
 5. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki /zwrot następnego dnia rano.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować cisze.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.