ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Luźne lekcje z naukowcami- poznajemy i eksperymentujemy”

 

 

Klasy 1-3 przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Luźne lekcje z naukowcami- poznajemy i eksperymentujemy”, który prowadzony jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Różankach.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znanych naukowców oraz zdobędą nowe doświadczenia, a także rozwiną zainteresowania dotyczące nauki oraz eksperymentowania.

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 „Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Projekt rozpoczął się w październiku 2023 roku, a zakończy w maju 2024 roku i obejmuje zapoznanie się z historią ośmiu naukowców oraz wykonaniem ośmiu eksperymentów.

Zadania projektowe będą realizowane w formie warsztatowej, luźnej lekcji opartej na wzajemnym szacunku i budowaniu relacji z uczniami. Uczniowie będą zaś mieli możliwość doświadczania oraz samodzielnego wykonywania wszystkich eksperymentów. 

 

Uczniowie klas 1-3 uczą się, bawią i eksperymentują 

Klasa 1a

Klasa 2a

Klasa 2b 

Klasa 3a

Klasa 3b