ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Regulamin świetlicy

 

 Ś - Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne.

W - Wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas.

 I - Idziemy do toalety tylko w czasie przerwy.

E - Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

T - Tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze.

L - Lubimy porządek i czystość.

I - Informujemy o wyjściu ze świetlicy.

C - Chcemy chętnie pełnić dyżury.

A - Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J - Jesteśmy kulturalni w zachowaniu podczas spożywania posiłków.

A - Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym.

K - Kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta.

 

D - Dbamy o piękny polski język.

O - Obowiązki znamy i ich nie lekceważymy.

M - Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było tu dobrze.