ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Opieka zdrowotna

 Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej  Pomocy Przedmedycznej

O zdrowie naszych uczniów dba pielęgniarka dyplomowana Dorota Kolarz

                                                             

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

     

 Poniedziałek : 7.30 - 15.00

       Czwartek 7.30 - 15.00

                  

            

 

 

Zadania szkolnej pielęgniarki:

  1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej.
  2. Udzielanie poradnictwa zdrowotnego.
  3. Wykonywanie testów przesiewowych.
  4. Udział w planowaniu i realizacji programu edukacji zdrowotnej.
  5. Podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia.