→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Opieka zdrowotna

 Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej  Pomocy Przedmedycznej

O zdrowie naszych uczniów dba pielęgniarka dyplomowana Dorota Kolarz

                                                             

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

       Wtorek: 7.30 - 15.00

         Środa: 7:30 - 11.00

         Piątek:  7.30. - 15.00

            

 

 

Zadania szkolnej pielęgniarki:

  1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej.
  2. Udzielanie poradnictwa zdrowotnego.
  3. Wykonywanie testów przesiewowych.
  4. Udział w planowaniu i realizacji programu edukacji zdrowotnej.
  5. Podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia.