ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Opieka zdrowotna

 

O zdrowie naszych uczniów dbają: pielęgniarka dyplomowana Agnieszka Gnacik (poniedziałek, wtorek)

                                                               pielęgniarka dyplomowana Janina Chochół (środa, piątek)

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

 

  Poniedziałek: 11.00 -15.00.

        Wtorek:   12.00 -15.00.

       Środa:   8.00 - 12.00.

  Czwartek: ----------------

       Piątek:   8.00. - 12.00.

 pielęgniarka szkolna Pani Ewa Głuch  pielęgniarka szkolna Pani Ewa Głuch

 pielęgniarka szkolna Pani Ewa Głuch

Zadania szkolnej pielęgniarki:

 

  1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej.
  2. Udzielanie poradnictwa zdrowotnego.
  3. Wykonywanie testów przesiewowych.
  4. Udział w planowaniu i realizacji programu edukacji zdrowotnej.
  5. Podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia.