→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Psycholog

 

Psycholog w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu - P. Paweł Dubiel

Godziny pracy:
Środa           8.00 - 12.00
Czwartek     13.30 - 16.30
Piątek         10.00 - 13.00

Główne zadania do realizacji w I semestrze:

  • zapoznanie się i integracja z uczniami i pracownikami SP 29 w Sosnowcu 
  • w tym celu wszystkie klasy od IV do VIII będą miały dwugodzinne zajęcia z psychologiem
  • udział w diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, również przyczyn trudności w funkcjonowaniu szkolnym
  • udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, adekwatnie do potrzeb i problemów
  • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, współpraca w tym zakresie z pracownikami szkoły
  • prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych oraz podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • prowadzenie poradnictwa dla rodziców uczniów
  • wspieranie rodziców w różnych sytuacjach kryzysowych np. spowodowanych epidemią covid 19
  • współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi opiekę i wychowywanie