ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

  1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu, Zagłębiowska 25, 41 – 208 Sosnowiec, stosowany jest szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu, Zagłębiowska 25, 41 – 208 Sosnowiec,  reprezentowana przez Dyrektora.
  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Anna Spas, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 292 44 64 wew. 217.
  4. Monitoring stosowany jest celem zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie placówki oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 108 a w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
  5. Monitoringiem wizyjnym objęto: korytarz dolny, korytarz górny , szatnie dużą i małą
  6. Zapisy w systemie monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni a następnie podlegają automatycznemu nadpisaniu.
  7. Odbiorcami danych w postaci wizerunku są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umów zawartych z administratorem.
  8. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, gdy to nie będzie naruszać praw osób trzecich; żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.