ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Samorząd uczniowski

Strona Samorządu Uczniowskiego

 

Społeczność szkolna wybrała nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Parlament Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

Przewodnicząca - Zofia Dudek 

Wiceprzewodniczący - Adrian Kleszcz 

Sekretarz – Julia Dąbek.  

Członkowie Parlamentu SU: Maja Ładyńska, Natalia Ryndak. 

Rzecznik Praw Ucznia: Kacper Karlik.