ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Samorząd uczniowski

Społeczność szkolna wybrała nowy skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Parlament Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

 

Przewodnicząca 

Marysia Roś (klasa 6b)

Wiceprzewodnicząca 

Weronika Bereszko (klasa 8a)

Sekretarz

Justyna Dąbrowska (klasa 8a)

Członek Parlamentu SU

Melania Czudecka (klasa 5b) 

Członek Parlamentu SU

Laura Urbańska (klasa 6b)

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - P. Agnieszka Sobczyk i P. Sylwia Nowakowska