ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący – p. Grzegorz Wójtowicz (klasa 7c)

Zastępca przewodniczącego – p. Anna Gaca (klasa 4b)

Sekretarz – p. Katarzyna Jakóbczyk–Bereszko (klasa 3a)

Komisja rewizyjna: p. Dorota Juszczak (klasa 3b)
                             p. Ewelina Wieczorek (klasa 7b)

Klasa 1a - p. Renata Korytkowska-Glanowska

Klasa 1b - p. Karolina Grochowiec

Klasa 2a - p. Natalia Gałuszka

Klasa 2b – p. Malwina Tomczyk

Klasa 3a – p. Katarzyna Jakóbczyk-Bereszko

Klasa 3b - p. Joanna Wileczek

Klasa 4a – p. Karolina Niskiewicz

Klasa 4b – p. Anna Gaca

Klasa 5a – p.Bartłomiej Stelmach

Klasa 5b - p. Katarzyna Karlik

Klasa 6a – p. Małgorzata Dąbrowska

Klasa 7a - p. Agnieszka Cieślińska

Klasa 7b – p. Anna Soboń

Klasa 7c – p. Grzegorz Wójtowicz

Klasa 8a – p. Przemysław Dąbek

Klasa 8b – p. Sylwia Basa

Klasa 8c - p. Aneta Napierała