→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący – p. Grzegorz Wójtowicz (klasa 5c)

Zastępca przewodniczącego – p. Anna Gaca (klasa 2b)

Sekretarz – p. Katarzyna Jakóbczyk–Bereszko (klasa 1a)

Komisja rewizyjna: p. Przemysław Dąbek (klasa 6a)
                             p. Ewelina Wieczorek (klasa 8b)

Klasa 1b – p. Joanna Wileczek

Klasa 2a – p. Karolina Niskiewicz

Klasa 3a – p. Bartłomiej Stelmach

Klasa 3b – p. Katarzyna Karlik

Klasa 4a – p. Natalia Gałuszka

Klasa 5a – p. Agnieszka Cieślińska

Klasa 5b – p. Anna Soboń

Klasa 6b – p. Sylwia Basa

Klasa 6c – p. Aneta Napierała

Klasa 7a – p. Grzegorz Wójtowicz

Klasa 7b – p. Anna Sidło

Klasa 8a – p. Iwona Kwiatkowska