→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący – p. Grzegorz Wójtowicz (klasa 6c)

Zastępca przewodniczącego – p. Anna Gaca (klasa 3b)

Sekretarz – p. Katarzyna Jakóbczyk–Bereszko (klasa 2a)

Komisja rewizyjna: p. Dorota Juszczak (klasa 2b)
                             p. Ewelina Wieczorek (klasa 6b)

Klasa 1a - p. Natalia Gałuszka

Klasa 1b - p. Malwina Tomczyk

Klasa 2a - p. Katarzyna Jakóbczyk-Bereszko

Klasa 2b – p. Joanna Wileczek

Klasa 3a – p. Karolina Niskiewicz

Klasa 3b - p. Anna Gaca

Klasa 4a – p. Bartłomiej Stelmach

Klasa 4b – p. Katarzyna Karlik

Klasa 5a – p. Małgorzata Dąbrowska

Klasa 6a – p. Agnieszka Cieślińska

Klasa 6b – p. Anna Soboń

Klasa 6c - p. Grzegorz Wójtowicz

Klasa 7a - p. Przemysław Dąbek

Klasa 7b – p. Sylwia Basa

Klasa 7c – p. Aneta Napierała

Klasa 8a – p. Grzegorz Wójtowicz

Klasa 8b – p. Anna Sidło