ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 4 września 2023 r. - poniedziałek

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 11 września 2023 r. - poniedziałek  Zebranie Rady Pedagogicznej
 11 i 12 września 2023 r. – poniedziałek/wtorek  Spotkania z rodzicami
 13 października 2023 r. - piątek  Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Pasowanie na ucznia
 1 listopada 2023 r. - środa  Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
 10 listopada 2023 r. - piątek  Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 13 i 14 listopada 2023 r. – poniedziałek/wtorek  Spotkania z rodzicami
 23 – 31 grudnia 2023 r.  Zimowa przerwa świąteczna
 15 stycznia 2024 r. - poniedziałek  Ustalenie ocen śródrocznych
 22 i 23 stycznia 2024 r. - poniedziałek/wtorek  Spotkania z rodzicami
 22 stycznia 2024 r. - poniedziałek  Klasyfikacja śródroczna
 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.  Ferie zimowe
 ……marca 2024 r.  Rekolekcje wielkopostne. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 11 i 12 marca 2024 r. – poniedziałek/wtorek  Spotkania z rodzicami
 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.  Wiosenna przerwa świąteczna 
 1 maja 2024 r. - środa  Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
 2 maja 2024 r. - czwartek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 3 maja 2024 r. - piątek  Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny od zajęć
 6 maja 2024 r. - poniedziałek  Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 maja
 6 i 7 maja 2024 r. – poniedziałek/wtorek  Spotkania z rodzicami
 14 maja 2024 r. - wtorek  Egzamin ósmoklasisty – język polski – dzień wolny od zajęć   dydaktycznych
 15 maja 2024 r. - środa  Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dzień wolny od zajęć   dydaktycznych
16 maja 2024 r. - czwartek  Egzamin ósmoklasisty – język angielski – dzień wolny od zajęć   dydaktycznych
30 maja 2024 r. - czwartek  Boże Ciało – dzień wolny od zajęć
31 maja 2024 r. - piątek  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 czerwca 2024 r. - poniedziałek  Ustalenie ocen końcowych i rocznych
17 czerwca 2024 r. – poniedziałek  Klasyfikacja roczna i końcowe
21 czerwca 2024r. - piątek  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.  Ferie letnie
   
10 czerwca 2024 r.  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język polski
10 czerwca 2024 r.  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – matematyka
10 czerwca 2024 r.  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty – język angielski