ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Kącik gier i zabaw

No i mamy kącik gier i zabaw na dolnym korytarzu. Niech przerwa nie oznacza tylko biegania. Fundusze na organizację kącika mieliśmy między innymi ze zwycięskiego grantu w wysokości 1000 zł, jaki otrzymaliśmy w ramach Konkursu "Projektanci Edukacji" oraz z nagrody PKO BP dla Szkolnej Kasy Oszczędności. Kącik powstał dzięki wspólnej pracy nauczycieli i rodziców.