ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

System oceniania i wymagania edukacyjne

 

Klasa 1: ocenianie wymagania edukacyjne        
Klasa 2:  ocenianie wymagania edukacyjne        
Klasa 3:   ocenianie wymagania edukacyjne        
             
Religia: klasy 1-3  klasy 4-6 klasa 7 klasa 8    
Język polski:  klasa 4  klasa 5 klasa 6 klasa 7  klasa 8  
Język angielski:  klasy 1-3  kl.1 kl.2 kl.3    
  klasy 4-8  kl.4 kl.5 kl.6  kl.7  kl.8
Język niemiecki:  klasa 7  klasa 8        
Muzyka: ocenianie          
Plastyka: ocenianie          
Historia: klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8  
Wiedza o społeczeństwie: klasa 8          
Przyroda: klasa 4 pso 4        
Geografia: klasa 5 klasa6 klasa 7  klasa 8 pso  
Biologia: klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8  pso  
Fizyka:  klasa 7 klasa 8        
Chemia: klasa 7  klasa 8        
Matematyka: klasa 4 klasa 5 klasa 6  klasa 7  klasa 8  
Informatyka: klasy 1-3          
Informatyka: ocenianie klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7  klasa 8
Technika: klasa 4 klasy 5-6        
Wychowanie fizyczne: ocenianie klasy 4-8        
Edukacja dla bezpieczeństwa: klasa 8          
Etyka: klasy 1-3 klasy 4-8        

 

Oceny ważone