→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Z kulturą mi do twarzy

LOGO - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY “Z kulturą mi do twarzy”Uczniowie klas I –VIII w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele projektu:
  • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
  • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
  • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
  • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
  • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
  • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
  • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.
O naszych działaniach będziemy informować na szkolnej stronie oraz FB szkolnym.
Wszystkim uczniom życzymy dużo kreatywności podczas realizacji projektu.
 
PLAKAT - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY “Z kulturą mi do twarzy”