ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Klauzula informacyjna w związku z ewidencją wejść i wyjść

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

  1. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu, Zagłębiowska 25, 41 – 208 Sosnowiec, stosowana jest ewidencja dostępu do placówki (ewidencja wejść i wyjść).
  2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu, Zagłębiowska 25, 41 – 208 Sosnowiec, reprezentowana przez Dyrektora.
  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Anna Spas, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 292 44 64 wew. 217.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby ewidencjonowania dostępu do placówki (wejść i wyjść), w następującym zakresie: imię, nazwisko, data oraz godzina wejścia do placówki, godzina opuszczenia placówki, cel wizyty, nazwa podmiotu i podpis.
  5. Ewidencja dostępu do placówki stosowana jest celem zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie placówki oraz ochrony mienia, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Dlatego tez podanie danych jest obowiązkowe.
  6. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
  7. Dane osobowe przetwarzane są przez czas przebywania w placówce, a następnie przechowywane przez okres roku.
  8. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.