ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 roku nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Klasy 7 zaprezentowały krótkie przedstawienie, dołączyły się również klasy 8, które żegnały się z naszą szkołą. Chwila ta okazała się wzruszająca szczególnie dla uczniów ostatni raz odbierających w naszej szkole świadectwa oraz ich wychowawców, rodziców, nauczycieli.

Pan Dyrektor Mariusz Mike i Pani Wicedyrektor Joanna Szczęsny wręczyli nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W każdej z klas 4-8 nagrody książkowe otrzymali uczniowie posiadający na świadectwie średnią minimum 5.0 i wzorowe zachowanie.

Wśród uczniów klas starszych szczególnie zostali uhonorowani uczniowie, którzy w tym roku szkolnym, oprócz wysokich średnich mieli także inne wysokie osiągnięcia przedmiotowe.

Tytuł "NAJLEPSZY POLONISTA"
otrzymała:
Julia Cichoń z kl. 8b

Tytuł "NAJLEPSZY ANGLISTA"
otrzymali:
Patryk Wilkołek z kl. 8a

Tytuł "NAJLEPSZY MATEMATYK"
otrzymali:|
Klaudia Bębenek z kl. 8a i Patryk Wilkołek z kl. 8a

Tytuł "NAJLEPSZY INFORMATYK"
otrzymał:
Wiktor Karkowski z kl. 8a

Dodatkowo:
Ivo Nowak z kl. 8a otrzymał nagrodę za wyróżniającą pracę w Samorządzie Szkolnym
a Dominik Kokoszka z kl. 8a za 100% frekwencję.

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!