→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

WAŻNA INFORMACJA - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1. język polski –16 czerwca 2020r.(wtorek) – godz. 9:00.

2. matematyka –17 czerwca 2020r.(środa) – godz. 9:00.

3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski –7 lipca 2020 r.(wtorek) – godz. 9:00.

2. matematyka –8 lipca 2020 r.(środa) – godz. 9:00.

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r.(czwartek) – godz.9:00

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31lipca 2020 r.

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

            Czas trwania (min)

 

Arkusz standardowy

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135