→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

W dniach 28 V -01 VI 2018 roku nauczyciele naszej szkoły przebywali z wizytą w Debreczynie na Węgrzech. Był to krótkoterminowy wyjazd kadry szkolnej mający na celu podsumowanie rocznej współpracy, omówienie kwestii związanych z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem.

Czytaj więcej...

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów klas VII na wyjazd do Portugalii w ramach projektu Erasmus + "Let's become Mathematicians,shall we?"

Po regulamin oraz formularz aplikacyjny należy zgłaszać się do koordynatora projektu pani Ewy Węgrzyńskiej, która również udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Dokumenty te można pobrać również ze strony internetowej szkoły - są one załączone poniżej.

pani Ewa Węgrzyńska

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły włączyli się w realizację zadań wynikających z projektu Erasmus + „Let’s become Mathematicians, shall we?”

Poniżej przedstawiamy niektóre z nich

Czytaj więcej...

W dniach 14-20 stycznia 2018 roku nauczyciele naszej szkoły przebywali z wizytą w szkole Istututo Comprensivo Polo 2, w Taurisano we Włoszech.
Teachers Training, bo tak nazywało się to spotkanie, odbywał się w ramach realizowanego projektu Erasmus + „Let’s become Mathematicians, shall we?”

Czytaj więcej...

15 marca 2018 roku uczniowie klas 1-7 bardzo aktywnie wzięli udział w tegorocznym „Święcie Matematyki”. Tegoroczne hasło święta brzmiało „Matematyka jest wszędzie” i było związane z realizacją międzynarodowego projektu Erasmus + „Let’s become Mathematicians, shall we?” Święto to obchodzone było niemal w tym samym czasie we wszystkich szkołach realizujących projekt.

Czytaj więcej...

W dniach 09-15 kwietnia 2018 roku grupa uczniów z klasy 7 a i 7 b, pod opieką nauczycieli – Pani Joanny Szczęsny - wicedyrektor szkoły i Pani Ewy Węgrzyńskiej – koordynatora projektu, uczestniczyła w międzynarodowej wymianie uczniów, która miała miejsce w portugalskiej szkole CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRA  w São João da Madeira i związana była z realizacją projektu Erasmus + “Let’s become Mathematicians, shall we?”.

Czytaj więcej...

W dniach 28 V -01 VI 2018 roku nauczyciele naszej szkoły przebywali z wizytą w Debreczynie na Węgrzech. Był to krótkoterminowy wyjazd kadry szkolnej mający na celu podsumowanie rocznej współpracy, omówienie kwestii związanych z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem.
W wizycie udział wzięło trzech nauczycieli z naszej szkoły Panie Joanna Szczęsny – wicedyrektor szkoły, Ewa Węgrzyńska – koordynator projektu w szkole oraz Agnieszka Strózik – nauczyciel języka angielskiego.

Czytaj więcej...

   18 czerwca 2018 – podsumowany został pierwszy rok realizacji projektu "Let's become Mathematicians, shall we?"
      Była to znakomita okazja do zaprezentowania całej społeczności szkolnej wszystkich gier i zabaw matematycznych, które zostały przygotowane przez szkoły uczestniczące w projekcie.
      Uczniowie bawili się na stacjach zadaniowych specjalnie przygotowanych dla klas 1-3 i 4-7. Zajęcia dla klas 4-7 poprowadzili razem z nauczycielami uczniowie, którzy przebywali na wymianie międzynarodowej w Portugalii. Było: sudoku, kodowanie, gry jak Monopoly, zabawy matematyczne (także on-line), memory, tangramy, szachy i wiele innych.
      No i znów się okazało, że matematyka jest wszędzie i może być przyjemna.

Ewa Węgrzyńska