ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Świetlica środowiskowa

Świetlica środowiskowa „Tęczowa Kraina” istnieje przy SP 29 w Sosnowcu od 2007 roku, realizując program „Dzieci tęczowej krainy”.

ZAJĘCIA ŚWIETLICY ZOSTAŁY ZAWIESZONE ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ

Celem głównym świetlicy środowiskowej jest:

  1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku.
  2. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych przez udział w zajęciach o charakterze integrującym i socjalizującym.
  3. Rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów.
  4. Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości.
  5. Profilaktyka uzależnień (redukowanie i eliminowanie wpływu znaczących czynników ryzyka używania lub nadużywania dopalaczy, alkoholu, narkotyków i substancji nikotynowych).
  6. Wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny.
  7. Dożywianie dzieci i młodzieży.
  8. Zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach szkolnych.

 

Zajęcia w świetlicy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 18.30,  cieszą się dużą popularnością wśród wychowanków oraz ich rodziców. Dzięki zabiegom wychowawców, dzieci uczą się współpracować w grupie, mogą brać udział w różnych formach zajęć, co powoduje w nich wzrost poczucia własnej wartości i ma wpływ na powodzenie w każdej dziedzinie życia.