→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Szkolna kampania uczniowska „Razem możemy więcej”

W ramach zajęć Wychowanie do życia w rodzinie uczniowie klas 4-7 zainicjowali szkolną kampanię uczniowską "Razem możemy więcej".

W trakcie jej trwania powstaje kilka krótkich spotów nawiązujących do problemów z jakimi mogą współcześnie spotykać się dzieci m.in. przemoc, hejt, uzależnienie od nowoczesnych technologii oraz do postaw pożądanych przez młodych ludzi.

Prezentowane hasła, których autorami są uczniowie, mają pokazać, że promują oni zachowania pozytywne, przeciwstawiając się wszelkiemu złu.

  1. Ewa Węgrzyńska

Klasa 5b - #mówimy NIE przemocy     tu oglądamy

Kalsa 7a - #mówimy NIE hejtowi        tu oglądamy

Klasa 6a   #NIE dajmy się nowym technologiom     tu oglądamy