→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Na tropie Stasia i Nel” projekt polonistyczny w klasie 6C

Uczniowie klasy 6c na przełomie października i listopada przystąpili do realizacji projektu polonistycznego po tytułem „Na tropie Stasia i Nel” - bohaterów omawianej na lekcjach języka polskiego lektury pt. „W pustyni i w puszczy”, wspierani przez p. Katarzynę Pliszke-Rozińską. Najpierw połączyli się w grupy, później wzięli udział w losowaniu tematu zadania, a następnie z werwą przystąpili do pracy. Wykorzystując przygotowane materiały i własne pomysły stworzyli prezentacje multimedialne oraz plakaty dotyczące zadań projektowych. Prace uczniów zostały zaprezentowane na górnym korytarzu szkoły przy sali nr 8.

Metoda projektu pozwoliła rozwinąć u uczniów aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Sami szukali odpowiedzi na zadane pytania, dokonywali wyborów, podejmowali decyzje. Doskonalili czytanie ze zrozumieniem z ukierunkowaniem  na wybór określonych informacji - ich selekcji, analizy i wyciągania wniosków. Kształcili umiejętność planowania oraz prezentowania zebranych i opracowanych materiałów. Odkrywali własny potencjał twórczy. Doświadczyli konstruktywnej współpracy, dokonując obiektywnej oceny pracy swojej i grupy.

 Przygotowane prezentacje multimedialne zostały przedstawione na forum klasy na lekcjach podsumowujących pracę nad lekturą i projektem. Dzięki nim uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o Afryce i lepiej zrozumieli treść powieści. Poza tym zapoznali się z twórczością Henryka Sienkiewicza, jednego z najpoczytniejszych pisarzy polskich doby pozytywizmu.

Gratuluję uczniom zaangażowania i pasji w realizacji projektu edukacyjnego.

  1. Katarzyna Pliszke-Rozińska