→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

„Smaki Życia Czyli Debata o Dopalaczach”

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i zaproponowany do kompleksowych działań profilaktycznych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami.

p. Joanna Auguścik