→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Terapeuci pedagogiczni

 

Terapeuci pedagogiczni w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu wraz z harmonogramem zajęć

 

  Pani Teresa Bernat                

  • klasa 1b i 3a - piątek 8:55 - 9:40
  • klasa 1a i 2a - piątek 11:50 - 12:35                                                

  Pani Ewa Węgrzyńska

  • klasa 4a - środa 13:50 - 14:35
  • klasa 4b - środa 14:45 - 15:30

  Pan Rafał Szafrański

  • klasa 6b - środa 8:00 - 8:45
  • klasa 8b - poniedziałek 8:00 - 8:45
terapia pedagigiczna

 

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.