ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Pedagog szkolny

  mgr Joanna Auguścik

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Poniedziałek 10:00 – 14:00  ( zajęcia terapeutyczne)

Wtorek 13:00 – 15:30

Środa 9:00 – 11:00   ( dyżur doradcy zawodowego )

Czwartek   8:00 – 13:00  ( zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)

Piątek 12:00 – 15:30   ( dyżur doradcy zawodowego )

 

 

Pedagog szkolny

    

Rola i zadania pedagoga szkolnego skupiają się przede wszystkim na osobie ucznia i jego otoczeniu.

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 • diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciel

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • masz problemy rodzinne
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Rodzicu zwróć się do mnie gdy: Pedagog szkolny

 • niepokoi cię zachowanie Twojego dziecka
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i waszych relacjach
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc

 

SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY A NIE SŁABOŚCI !!