→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Sprawozdanie z I modułu "KREATYWNOŚĆ"

 

Klasa 6b ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu została zgłoszona do III edycji Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje” realizowanego w roku szkolnym 2020/2021

Innowacja pt. „Projekt edukacyjny Emocja” została przedłożona początkiem września Dyrekcji do wglądu i na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 14 września przyjęta uchwałą i wdrożona do realizacji. Wszyscy Rodzice uczniów (19.) wyrazili pisemne zgody na udział ich dziecka w realizacji projektu EMOCJA i wykorzystanie jego wizerunku. Zgody zostały pobrane ze strony projektu. Informacja/plakat o realizacji innowacji została umieszczona na stronie szkoły i drzwiach klasy.

Moduł I „KREATYWNOŚĆ” nie przysporzył uczniom klasy 6b problemów w realizacji przewidzianych do wykonania zadań, które wzbogaciłam własnymi modyfikacjami. Najpierw uczniowie zaznaczyli swoje samopoczucie przed zajęciami  na Emocjometrze. Potem, dla przypomnienia, obejrzeliśmy film o Vashti i omówiliśmy jego przenośne znaczenie. Następnie spróbowaliśmy wspólnymi siłami wyjaśnić znaczenie słowa „kreatywność”, co nie stanowiło dla uczniów problemu. Bazując na definicjach kreatywności zamieszczonych w  scenariuszu zajęć,  sprawdziliśmy trafność sugerowanych propozycji. Bardzo szybko ustaliliśmy jego synonimy, które zapisaliśmy na plakacie ( 1. zadanie dodatkowe).

Kolejnym etapem zajęć było wykonanie „Drzewka talentów klasy 6b”. W jego koronie uczniowie zamieścili kropki z wpisanymi w nie własnymi „talentami”. Okazało się, że  niektórzy uczniowie mają ich kilka, stąd korona drzewa  jest tak rozłożysta. (projekty kropek „inaczej” – 2. zadanie dodatkowe)

Zmniejszając tempo pracy uczniowie zasiedli w ławkach i napisali własną „kreatywną” opowieść. Pierwsze zdanie, które zapisałam brzmiało „Dawno , dawno temu, u stóp wzgórza wawelskiego zamieszkał straszny stwór”. Każdy następny uczeń czytał poprzedni zapis, następnie zaginał kartkę i dodawał przez siebie wymyślone zdanie.  Jak się można domyślić, ciąg dalszy był nieprzewidywalny i chaotyczny, ale … przez  nich wykreowany. W czasie, gdy opowieść krążyła po klasie, uczniowie kolorowali w kolejności zamieszczonych liczb ilustracje, które dla nich skserowałam. Połączyli przyjemne z pożytecznym. Ich prace ozdobiły plakat dotyczący kreatywności ( - 1. zadanie dodatkowe – cd.).

Obchody Dnia Kropki  były rekomendowane również jako wspólne wydarzenie dla społeczności  szkolnej przez p. Dyrektor SP 29 w Sosnowcu. Stąd 15 września włączyliśmy się w realizację zadania wynikającego z harmonogramu zadań projektowych. Uczniowie przygotowali materiały, które zamieszczono na klasowej wystawce. Prócz wyjaśnienia pochodzenia  Dnia kropki, znalazły się tam również sentencje i maksymy nt  znaczenia i zastosowania wszechobecnej „kropki”.

 (- 3. zadanie dodatkowe).

 

Ostatnim zadaniem było nauczenie się migania kilku  zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam) dla podtrzymania dobrych relacji rówieśniczych bez względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia naszych obecnych lub przyszłych kolegów. Do klasy w tym roku szkolnym dołączyła koleżanka z Ukrainy, która świetnie integruje się z grupa rówieśników wykonując zadania projektowe. Zadanie to zrealizowaliśmy z okazji Dnia Języka Migowego (- 4. zadanie dodatkowe – krótki filmik). Na koniec zajęć  uczestnicy  uzupełnili Emocjometr, określający ich samopoczucie po wykonanej pracy. O dziwo, było zaskakująco dobre.

 

Wszystkie zadania projektowe wykonywane były w trakcie dwóch godzin lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

wychowawczyni klasy 6b

Katarzyna Pliszke-Rozińska

 

<