ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

„W szkole czuję się dobrze II”

Innowacja dotyczy rozwiązań metodyczno – organizacyjnych. Ze względu na funkcje szkoły – innowacja wychowawcza adaptowana (wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań innych osób, ale po uprzedniej modyfikacji i dostosowaniu do swoich potrzeb i możliwości)

Adresatami innowacji są (chętni do wzięcia udziału w zajęciach) uczniowie klasy Va i Vb.

Czas realizacji innowacji obejmuje okres od września 2021 do czerwca 2022 roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą dla uczniów w ramach ich godzin dodatkowych - raz w miesiącu.

Innowacja pedagogiczna opracowana została w zeszłym roku szkolnym z myślą o uczniach klas czwartych, którzy wchodząc w drugi etap kształcenia narażeni byli na silny stres związany z nową dla nich sytuacją w szkole. Pandemia i wprowadzenie nauki zdalnej nie sprzyjała z całą pewnością zaaklimatyzowania się 10 latków w II etapie edukacyjnym. Stąd konieczność kontynuacji innowacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów, na psychice których pandemia odbiła się najbardziej.