→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

„Język polski jest piękny, ponieważ szeleści jak jesienne liście, skrzypi jak mróz zimową porą, świszczy jak wiosenny wiatr, ale i tak rozgrzewa nas, niczym lato, ortografią i interpunkcją!” Karolina Błażejczyk

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ KULTURA JĘZYKA NA CO DZIEŃ”  - innowacja z zakresu rozwijania wrażliwości na kulturę języka oraz promocji czytelnictwa prowadzona w klasie VI „a” przez p. Mirosławę Nowak.

Poprawna polszczyzna sprawia mnóstwo trudności, zwłaszcza młodzieży przyzwyczajonej  do krótkich, lakonicznych wypowiedzi, komunikowania się poprzez SMS-y i portale społecznościowe, gdzie aspekt poprawnościowy nie jest „cool” czy „trendy”.  Młodzież  rzadko sięga po książki i nie po drodze jej z pięknym, bogatym językiem. Króluje język potoczny, wyrażenia skrótowe często ze slangu młodzieżowego. W tym miejscu warto by było zastanowić się, co należy zmienić, by  kultura języka naszych uczniów była na wyższym poziomie. 

Celem innowacji  jest  podniesienie poziomu kultury języka  w środowisku uczniów, zwrócenie uwagi na to, aby nasi uczniowie wypowiadali się starannie i poprawnie.  Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej będą stawiać poprawność wypowiedzi ustnej jak i pisemnej  na pierwszym miejscu. Poruszona zostanie również  kwestia czytelnictwa, ponieważ   dzięki  literaturze pięknej, uczniowie  wzbogacą swoje słownictwo i  utrwalą  poprawne wzorce językowe. Dlatego też podczas zajęć będziemy czytać fragmenty tekstów  literackich, ćwiczyć odmianę trudnych wyrazów, utrwalać pisownię nietypowych wyrazów tj. poszerzać znajomość związków frazeologicznych i przysłów  polskich. Ponadto zaproponuję uczniom całą gamę różnych zabaw i potyczek językowych, gier oraz konkursów ortograficznych, gramatycznych i krasomówczych.

 

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą.

Co mi po tym, że wiersze swoje pięknie kształcisz,

Jeżeli łamiesz zgodę, jeźli język gwałcisz?

 

Ma swe pisarz wolności, lecz niech na to pomni,

Żeby ich, ile można, używał najskromniej.

Czytać dawne języki i obce rozumieć

Dobrze jest, lecz ojczysty trzeba naprzód umieć.

 

Chociaż myślisz wysoko, łatwym piszesz piórem,

Bez języka nie możesz być dobrym autorem”.

 

Franciszek Ksawery Dmochowski, „Sztuka rymotwórcza”

  

  Mirosława Nowak