ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Klasa  6b z SP nr 29 w Sosnowcu melduje ukończenie realizacji 5 modułu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA”. Dzięki niemu uczniowie dowiedzieli się o tym, jaką moc ma odwaga, a wspólna zabawa umiliła im razem spędzony czas. Oprócz tego poznali emocje swoje i innych kolegów towarzyszące różnym sytuacjom. Zajęcia sprzyjały integracji klasy po powrocie do nauki stacjonarnej po siedmiomiesięcznym okresie kształcenia na odległość. Dzieci poznawały się niejako na „nowo”, mówiły o swoich bolączkach, obawach, zmianach jakie zaobserwowały w swoim wyglądzie po tak długim czasie. Na początku i końcu zajęć określili swoje samopoczucie na emocjometrze. Dowiedzieli się czym jest stres, jakie są jego przyczyny i skutki oraz jak można go pokonać/zwalczyć. Wymienili synonimy tego określenia, które miały zdecydowanie negatywne zabarwienie. Zrozumieli, że stres towarzyszy każdemu człowiekowi w jego życiu i jest czymś zupełnie naturalnym. Może występować jako czynnik destabilizujący lub motywujący (jeśli  nie jest zbyt duży). Stosując „burzę mózgów” dyskutowaliśmy nad przyczynami, skutkami oraz sposobami radzenie sobie ze stresem. Uczniowie podawali własne recepty na jego pokonanie. Poza tym wykonali kartę pracy  „Moje myśli”, która uświadomiła im, że niektóre myśli również mogą być stresujące. Zapoznali się z treścią opowiadania „Mateuszek boi się ciemności”, które okazało się być im dość bliskie. Obejrzeli animacje: „Oswajanie strachu”, „Czy strach może  być sojusznikiem”, „Jak okiełznać stres?” oraz „Prezent” – najbardziej poruszający. Wysłuchali słuchowiska „Strach i odwaga”, które sprowokowało ich do refleksji nad sobą samym.  Oglądając prezentację przygotowaną do zdalnego nauczania uczniowie z zainteresowaniem odnieśli się do materiału dodatkowego pt. „Czego mogę się bać?”, gdzie ukazane fobie wywołały wiele komentarzy, a w konsekwencji z przedstawionymi niebezpiecznymi sytuacjami uczniowie zaczęli się utożsamiać.  Zagraliśmy również w ruletkę „Strachy”, która wywołała wiele emocji. Podczas wspólnej zabawy uczniowie udzielali odpowiedzi  na pytanie „Co  byś zrobił/-ła?  w   konkretnej sytuacji  zagrożenia. W rytm utworów „Marsz kawalerii” W. Kilara oraz „Marsza Radetzky’ego kolorowali klasowe Drzewo SuperMocy, do którego dokleili  ognie  własnych supermocy. Z tego zadania byli najbardziej zadowoleni, gdyż było wspólną pracą integrująca zespół klasowy – obraz jest po prostu zachwycający. Są z niego bardzo dumni. W ten sposób zatoczyliśmy koło tworząc klamrę dla całości projektu, bo od Drzewa talentów rozpoczęliśmy przygodę z projektem „Emocja” w pierwszym module  „Kreatywność” i zakończyliśmy Drzewem Supermocy w module piątym „Odwaga”. Na zakończenie zajęć zaznaczyli na karcie podsumowującej „Swoją pogodę emocjonalną”.

W trakcie wykonywania ćwiczeń  uczniowie poznali mocne i słabe strony własnej osobowości,   uczyli się stawiać czoła trudnościom, kontrolowania doświadczanych emocji, czyli kształcili umiejętności „oswajania” strachu przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego. Dowiedzieli się, czym jest strach i tego, że może on być naszym sojusznikiem.

 

                                                                                                 

                                                                                                  Wychowawczyni klasy 6b

                                                                                                 Katarzyna Pliszke-Rozińska

 

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”