→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE

Klasa 6b realizację II  modułu innowacji EMOCJE pt. „Wyobraźnia” rozpoczęła przed wprowadzeniem zdalnego nauczania, ale zakończyła już w czasie jego trwania. Cykl zajęć poświęcony realizacji zagadnień II modułu rozpoczęliśmy i zakończyliśmy Emocjometrem.  Udało nam się wykonać gazetkę, na której zamieściliśmy zebrane materiały z zajęć. Pozostałe wytwory zostały wykonane przez uczniów w domach i przesłane jako uzupełnienie całości projektu. W realizacji zadań wykorzystałam własne pomysły.

Na historii uczniowie odnieśli się do znaczenia i ogromnej roli wyobraźni w osiąganiu wytyczonych celów. To wyobraźnia kierowała wielkich podróżników ku  nieznanym lądom, Mikołaja Kopernika do udowodnienia teorii heliocentrycznej, a artystów epoki renesansu  inspirowała do tworzenia wspaniałych dzieł sztuki. Na lekcji języka polskiego rozwijali  swą imaginację w oparciu  o wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Pudełko zwane wyobraźnią”, gdzie zetknęli się z poetycką kreacją zimowego krajobrazu stwarzającą zupełnie nowe widzenia świata. W zaprezentowanym podczas zajęć „magicznym pudełku” uczniowie zobaczyli kartę pracy „Kunszt poezji”. Musieli  wyjaśnić i omówić wpływ zastosowanych w wierszu środków artystycznego wyrazu na odbiorcę/percepcję utworu. Wyjaśnili znaczenie i zebrali synonimy słowa „wyobraźnia”, utworzyli jego rodzinę wyrazów, wypisali popularne związki frazeologiczne z tym określeniem oraz sentencje z nim związane, będące inspiracją dla wielkich umysłów badaczy, naukowców, odkrywców, artystów. Na technice stworzyli swoje własne „drzewka wyobraźni”. Wykonali portrety wyobraźni (najlepsze prace konkursowe umieszczono na klasowej wystawce), przesłali swoje marzenia, które zostały przyklejone na liściach klasowego „Drzewa wyobraźni” – tak powstał plakat wyobraźni w 3D. Prace uczniów zostały zaprezentowane Rodzicom na  zebraniu klasowym.  

Podczas zajęć z wychowawcą przeanalizowali tekst opowiadania „Żółty balonik”, czego efektem były oryginalne prace plastyczne z balonikiem jako głównym motywem. Wspólnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną zamieszczoną w materiałach do II modułu.  Bardzo spodobał się film dotyczący ciekawości świata, której bohaterką była suczka Fiona. Z sympatią uczniowie odnieśli się do opowieści przeczytanej przez panią Natalię Martenkę oraz projekcji „Czarownicy na miotle”, którą razem z nami obejrzało młodsze rodzeństwo moich wychowanków.  

W osiągnięciu zaplanowanych celów pomocnym okazał się fakt  prowadzenia przeze mnie zajęć w tym zespole z trzech przedmiotów: języka polskiego, historii i godziny do dyspozycji wychowawcy.

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE  

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE

Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE Sprawozdanie realizacji II modułu innowacji EMOCJE