→→→

ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Innowacja pedagogiczna „Emocja”

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Imiona i nazwiska autorów projektu:

Marzena Dziadkowiec

Krystyna Grzegrzółka


Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację:
Katarzyna Pliszke-Rozińska

 

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 6 b  w placówce Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu.
W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 września 2020 r.  do 13 czerwca 2021 r.

 

Cele innowacji:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Projekt składać się będzie z pięciu MODUŁÓW:

 • I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”
 • II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA”
 • III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW”
 • IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA”
 • V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” 

 

Klasa  6b z SP nr 29 w Sosnowcu melduje ukończenie realizacji 5 modułu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA”. Dzięki niemu uczniowie dowiedzieli się o tym, jaką moc ma odwaga, a wspólna zabawa umiliła im razem spędzony czas. Oprócz tego poznali emocje swoje i innych kolegów towarzyszące różnym sytuacjom. Zajęcia sprzyjały integracji klasy po powrocie do nauki stacjonarnej po siedmiomiesięcznym okresie kształcenia na odległość. Dzieci poznawały się niejako na „nowo”, mówiły o swoich bolączkach, obawach, zmianach jakie zaobserwowały w swoim wyglądzie po tak długim czasie. Na początku i końcu zajęć określili swoje samopoczucie na emocjometrze. Dowiedzieli się czym jest stres, jakie są jego przyczyny i skutki oraz jak można go pokonać/zwalczyć. Wymienili synonimy tego określenia, które miały zdecydowanie negatywne zabarwienie. Zrozumieli, że stres towarzyszy każdemu człowiekowi w jego życiu i jest czymś zupełnie naturalnym. Może występować jako czynnik destabilizujący lub motywujący (jeśli  nie jest zbyt duży). Stosując „burzę mózgów” dyskutowaliśmy nad przyczynami, skutkami oraz sposobami radzenie sobie ze stresem. Uczniowie podawali własne recepty na jego pokonanie. Poza tym wykonali kartę pracy  „Moje myśli”, która uświadomiła im, że niektóre myśli również mogą być stresujące. Zapoznali się z treścią opowiadania „Mateuszek boi się ciemności”, które okazało się być im dość bliskie. Obejrzeli animacje: „Oswajanie strachu”, „Czy strach może  być sojusznikiem”, „Jak okiełznać stres?” oraz „Prezent” – najbardziej poruszający. Wysłuchali słuchowiska „Strach i odwaga”, które sprowokowało ich do refleksji nad sobą samym.  Oglądając prezentację przygotowaną do zdalnego nauczania uczniowie z zainteresowaniem odnieśli się do materiału dodatkowego pt. „Czego mogę się bać?”, gdzie ukazane fobie wywołały wiele komentarzy, a w konsekwencji z przedstawionymi niebezpiecznymi sytuacjami uczniowie zaczęli się utożsamiać.  Zagraliśmy również w ruletkę „Strachy”, która wywołała wiele emocji. Podczas wspólnej zabawy uczniowie udzielali odpowiedzi  na pytanie „Co  byś zrobił/-ła?  w   konkretnej sytuacji  zagrożenia. W rytm utworów „Marsz kawalerii” W. Kilara oraz „Marsza Radetzky’ego kolorowali klasowe Drzewo SuperMocy, do którego dokleili  ognie  własnych supermocy. Z tego zadania byli najbardziej zadowoleni, gdyż było wspólną pracą integrująca zespół klasowy – obraz jest po prostu zachwycający. Są z niego bardzo dumni. W ten sposób zatoczyliśmy koło tworząc klamrę dla całości projektu, bo od Drzewa talentów rozpoczęliśmy przygodę z projektem „Emocja” w pierwszym module  „Kreatywność” i zakończyliśmy Drzewem Supermocy w module piątym „Odwaga”. Na zakończenie zajęć zaznaczyli na karcie podsumowującej „Swoją pogodę emocjonalną”.

W trakcie wykonywania ćwiczeń  uczniowie poznali mocne i słabe strony własnej osobowości,   uczyli się stawiać czoła trudnościom, kontrolowania doświadczanych emocji, czyli kształcili umiejętności „oswajania” strachu przez zrównoważenie napięcia emocjonalnego. Dowiedzieli się, czym jest strach i tego, że może on być naszym sojusznikiem.

 

                                                                                                 

                                                                                                  Wychowawczyni klasy 6b

                                                                                                 Katarzyna Pliszke-Rozińska

 

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Sprawozdanie z realizacji V modułu innowacji „Emocja”

Klasa 6b w dniach 30 - 31 marca br. realizowała zagadnienia z IV modułu pt. EMPATIA. Zajęcia rozpoczęliśmy wypełniając emocjometr i podobnie uczyniliśmy na ich zakończenie. Uczniowie przystąpili do akcji „Przygody kolorowej skarpetki” w ramach projektu „Emocje”. Otrzymali dyplomy za udział w tej akcji a szkoła i prowadzący zajęcia podziękowanie za propagowanie praw ludzi z zespołem Downa i takiej integracji z nimi, by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie. Zdjęcia pacynek wykonanych ze skarpetek wzięły również udział w szkolnej akcji przeprowadzonej przez pedagoga szkolnego z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, który co roku obchodzony jest 21 marca.

Jak podaje słownik PWN empatia to «umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby». Uczniom termin ten nie był odległy. Potrafili go omówić i podać przykłady jego przejawów z własnego doświadczenia. Obejrzeliśmy prezentację przygotowaną do nauczania zdalnego, prezentującą filmy dotyczące zagadnienia emaptii, m.in. przygotowane przez psychologa p. Michała Borkowskiego „bycojcem.pl”. Empatia stanowi klucz do dobrych relacji praktycznie w każdej sferze życia. Bywa, że inni zarzucają nam jej brak lub sami czujemy się w tej sferze trochę ułomni. Często okazując empatię drugiej osobie mówimy, że "wchodzimy w czyjeś buty". W takie buty z konkretnymi opisami problemów weszli uczniowie, udzielając rad i wsparcia. Empatia to nie jest tylko kwestia zwracania uwagi na to, czego inni potrzebują, co czują i myślą. To także umiejętność znajdowania empatii dla siebie, a w tym, niestety, mamy braki. Przeczytaliśmy tekst  „Antek i wycieczka do aquaparku...” ukazujący moc empatii oraz „Przypowieść o kolczastych jeżozwierzach”  Anny Jurek omawiając jego metaforyczny przekaz. Uczniowie zrozumieli, że każdy z nas ma kolce i każdy z nas czasami czuje się zraniony. Przedyskutowaliśmy problem „kolców” w przyjaźni i sposoby na ich pozbycie się. Uczniowie indywidualnie dokonali własnych wyborów ćwiczeń, dzieki którym zrozumieli, czym jest empatia: „Jak się czujesz”, „Moja emocja”, „Segregacja emocji”, „Moja wewnętrzna prognoza pogody”, „Karta podsumowania”, Karty pracy do przypowieści o jeżozwierzach”.

  Zadania z checklisty do IV modułu pozwoliły wychowankom określić dźwięki własnych emocji i poszerzyły ich dotychczasową wiedzę o empatii. Zrozumieli, że warto mówić o wsłanych uczuciach i emocjach, by uniknąć niezrozumienia ich odczuć przez inne osoby. Dowiedzieli się, gdzie w mózgu człowieka skrywa się ośrodek empatii. Nad empatią można pracować, bo nie każdy rodzi się z umiejętnością współodczuwania. Ludzie rodza się z empatią, ale nie wszyscy ją posiadają w takim samym stopniu natężenia. Poziom empatii zależy od przekazanych nam genów. Aby poczuć empatię, musimy widzieć emocje u drugiego człowieka. Empatia pomaga nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Empatia to jeden z ludzkich talentów – to taki szósty zmysł.

 

                                                                  Wychowawczyni klasy 6b

                                                                Katarzyna Pliszke-Rozińska

 

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

Sprawozdanie z realizacji checklisy IV modułu EMPATIA innowacji pedagogicznej pt. „Emocje”

 

Podziękowanie za udział w przygodzie kolorowej skarpetki

Z początkiem lutego uczniowie klasy 6b realizując kształcenie na odległość wykonali zadania III modułu zatytułowanego MOC SŁÓW w ramach innowacji pedagogicznej Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, w której wykorzystałam własne pomysły. W czasie zajęć uczniowie uzupełnili Emocjometr. Zaplanowany cykl zajęć rozpoczęłam od emisji „Bajki o ciepłym i puchatym”. Następnie obejrzeliśmy film o „Mocy Słów i czynów”, który pobudził uczniów do refleksji na temat bycia miłym i uśmiechniętym na co dzień, gdyż to dodaje nam mocy sprawczej i witalności. Życzliwe nastawienie do ludzi wraca do nas jak bumerang i w sumie nic nie kosztuje. Wolimy widzieć uśmiechnięte twarze osób, które mijamy w pośpiechu każdego dnia, niż złe i zgorzkniałe, bo to nie napawa optymizmem. Zapoznaliśmy się z prezentacją przygotowaną z myślą o zdalnym nauczaniu. Uczniowie wykonali wiele prac plastycznych, w tym dotyczących puchatych i kolczastych słów, które ozdobiły klasową wystawę. Podsumowując ten etap rozważań zaprezentowałam animację o mocy słów i dobrych uczynków, która potwierdziła nasze przemyślenia i wnioski.

Kolejne zajęcia dotyczyły sprawczej mocy słów, czyli hejtu, tolerancji i dyskryminacji. Mamy opracowany Klasowy kontrakt, który stanowi zbiór zasad pracy oraz reguł obowiązujących podczas zajęć szkolnych, do którego zawsze uczniowie mogą się odwołać. Klasa uczestniczyła już w zajęciach poświęconych empatii w trakcie których poznała „zasady dobrej rozmowy” i tajniki aktywnego słuchania. Rozpoczęliśmy dyskusję (burzę mózgów) dotyczącą mowy nienawiści. Uczniowie wskazywali na podłoże tego zjawiska oraz cechy szczególne wyróżniające hejterów. Zwrócili uwagę na przejawy szkolnej nienawiści i tego, jakie skutki niesie. Problem ten wywołał wiele emocji i pobudził ich do polemiki. Poznali sposoby radzenia sobie z hejterami oraz konsekwencje prawne takich zachowań. Przeanalizowaliśmy prezentację „Serce żyrafy w komunikacji”, mówiącą o nacechowaniu emocjonalnym wyrazów. Na zakończenie wspólnych rozważań na temat dyskryminacji, hejtu i tolerancji obejrzeliśmy filmik Urodziny Maćka oraz spot reklamowy „Słowa krzywdzą”, z których jednoznacznie wynika, że słowa mają sprawczą moc i tylko od nas zależy, jaką siłą je obdarzymy.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie wypełniali karty pracy z nazwami uczuć ukrytymi w rozsypankach literowych, do których dopisywali antonimy i synonimy. Następnie szeregowali je wg stopnia nasilenia cechy, uczucia lub emocji, zastępując je związkami frazeologicznymi o podobnym znaczeniu. Za pomocą koła, czterech kresek i trzech kropek rysowali emotikon obrazujący złość. Podczas zajęć zwróciłam uwagę uczniów na postać tytułowego bohatera lektury Bilba Bagginsa, który początkowo sam nie wierzył w siebie i nie doceniał drzemiącej w nim „sprawczej mocy”, która okazała się niezastąpiona podczas wędrówki z krasnoludami do Samotnej Góry. Niepozorny hobbit nierzadko ratował z opresji swoich kompanów, narażając swe zdrowie i życie. Dzięki wsparciu Gandalfa poznał swą wartość i zrozumiał, że „inny” nie oznacza gorszy.

Każdy z nas skrywa coś niepowtarzalnego i wspaniałego, co tylko czeka, by wypłynąć na światło dzienne. Kiedy to nastąpi, pod wpływem chwili czy sprzyjającej sytuacji, będziemy w stanie pokonać swoje słabości i udowodnić innym swą wyjątkowość, odwagę i hart ducha. Taka metamorfoza z pewnością przyniesie akceptację swoich kompleksów, pewność siebie i radość z życia!

 

                                                                                                   Wychowawczyni klasy 6b

                                                                       Katarzyna Pliszke-Rozińska

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, moduł III

Klasa 6b realizację II  modułu innowacji EMOCJE pt. „Wyobraźnia” rozpoczęła przed wprowadzeniem zdalnego nauczania, ale zakończyła już w czasie jego trwania. Cykl zajęć poświęcony realizacji zagadnień II modułu rozpoczęliśmy i zakończyliśmy Emocjometrem.  Udało nam się wykonać gazetkę, na której zamieściliśmy zebrane materiały z zajęć. Pozostałe wytwory zostały wykonane przez uczniów w domach i przesłane jako uzupełnienie całości projektu. W realizacji zadań wykorzystałam własne pomysły.

Czytaj więcej...