ul Zagłębiowska 25,
41-208 Sosnowiec

Podkategorie

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY WSPIERAJĄCY ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Imiona i nazwiska autorów projektu:

Marzena Dziadkowiec

Krystyna Grzegrzółka


Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację:
Katarzyna Pliszke-Rozińska

 

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 6 b  w placówce Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu.
W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 września 2020 r.  do 13 czerwca 2021 r.

 

Cele innowacji:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Projekt składać się będzie z pięciu MODUŁÓW:

 • I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ”
 • II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA”
 • III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW”
 • IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA”
 • V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU”